Kark/Kars adında 1 yerleşim bulundu.
  Kars il - Kars_M - Kars
OYu: Kars
E390 Pav: Kark/Kars
Y17 Str: Khorsa (idari bölge)
■ Erm Kark' (nominativ), Kars (akkuzativ) ve Karuts Pert (Karlar? kalesi, genitiv) biçimleri 4. ve 5. yy'dan beri kaydedilmiştir. Kar'ların kim ve ne olduğu açık değildir. `Karsak Türkleri` adlı bir kavimle ilişkilendirilmesi cahilliktir. SN
■ Gürcüce "kapı(nın) şehri" anlamına gelen Karis-Kalaki'den geldiği de söyleniyor. (Kari gürcücede kapı, 's eki de ilgi hal ekidir, bu şekliyle Karis veya Kars, "kapı(nın)..." anlamında) Emrys


Grafik harita göster     haritada ara : km