Karaterzi adında 1 yerleşim bulundu.
  Karaterzi mah - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖 Karaterzi
■ Kısmen Alevi ( ) yerleşimi
■ Kareterzi Köyü Alevi Türkmen köyüdür ancak köyde 15 haneye yakın Sinemilli aşiretinden aile vardır. Yine köyde 1980'lerde 250 haneyi bulan ailelerden 40-50 aile sünni inançlı idi alamut1


Grafik harita göster     haritada ara : km