Karasar adında 9 yerleşim bulundu.
sırala 
  Karaşar köy - Çerkeş - Çankırı
1896s: Karaşar
Alevi yerleşimi
  Karaşar köy - Göynücek - Amasya
1926h: Karaşar
Sünni yerleşimi
  Karaşar köy - Ulaş - Sivas
1928: Karaşar
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Karahisar köy - Gürün - Sivas
1914hk: Karasar
E1902: Karahisar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Karahisar köyünün tarihi çok eskilere kadar dayanmaktadır. Köyde 1916 yılına kadar Ermeniler yaşamıştır. Ermenilerden önceki yaşam ise mağara dönemine kadar gider. Hala çok sayıda mağara kalıntısı vardır ve tam olarak incelenememiştir. 1916 tarihinden sonra ise Ağrı ilinin Eleşkirt ilçesinde göç eden dahası Rusya'nın saldırısı sonucu buraya gelen Karapapak/Terekeme Türkleri Abdi ağa ve çevresindekiler buraya yerleşmişlerdir. Abdi ağanın ölümünden sonra ağalık süreci tamamlanmış oldu. Abdi ağanın bu köye yerleşme sebebi ise gökpınar ırmağının buraya verdiği ahenk, bereket ve güzellikti. Türk22
  Karasar köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1870: Karasar [ Erm "taşdağı?" ]
Alevi yerleşimi
■ Alevi Türkmen yerleşimi ( Köyüdür ) Türk22
  Karasar köy - Çemişgezek - Tunceli
1835c: Karasar [ Erm "taş dağı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Alevi/Sünni Türk yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km