Karadere adında 26 yerleşim bulundu.
sırala 
  Tepeköy mah - Bergama - İzmir
1911ht: Karadere
Alevi yerleşimi
  Karadere köy - Kırklareli_M (Dereköy bucağı) - Kırklareli
Y1922tb: Mavropótamos [ Yun "karadere" ]
1909hb: Karadere
■ 20. yy başında Bulgar/Rum yerleşimi.
  Karadere köy - Altınova - Yalova
1928k: Karadere
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Çerkez Yerleşimi Türk
  Karadere mah - Tepebaşı (Hekimdağ bucağı) - Eskişehir
1928k: Karadere
■ Köy halkı Yörükler'den ve Türkmenler'den oluşmaktadır. Köydeki hem Yörük hem de Türkmenler'in soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Karadere mah - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
Eski adı: Çığdere
1928k: Karadere
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Abhaz Yerleşimi Türk
  Karadere mah - Gündoğmuş - Antalya
1928k: Kızılbağ
■ 31.12.1955'te Karadere adı verildi. SN
  Karadere köy - Almus - Tokat
1928k: Karadere
■ Yerleşimin yukarısında kalan bölgede eski kilise veya manastır yıkıntısı mevcut drneuro
  Karadere köy - Keşap - Giresun
1928k: Valid
  Karadere köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1946k: İhtik yk.
1928k: Ixtik yk.
E1914: Uxdig [ Erm "küçük ziyaretgâh, yatırcık" ]
  Yukarıkaradere köy - Kürtün - Gümüşhane
1946k: Karadere yk. [ Tr "yukarı Karadere" ]
  Aşağıkaradere köy - Kürtün - Gümüşhane
1946k: Karadere aş. [ Tr "aşağı Karadere" ]
  Araklı ilçe - Araklı - Trabzon
1876s: Ereğli [ Yun hêráklia "Heraklios yeri" ]
1928k: Karadere (idari bölge)
■ Eski Sürmene kazasının merkez kasabası idi. Cumhuriyet döneminden ilçenin `Hemşinli` nüfus barındıran Karadere vadisi Araklı adıyla ayrı idari birim oldu. 1819'da yazan Trabzonlu Pjişgyan'a göre `Hepsi Rum ve Ermeni mühtedisi olan Sürmeneliler [yani Araklı vadisi halkı - SN] haydut insanlardır. Ermeni olanlar Hemşin'den gelmiş olup bugüne kadar Ermenice konuşurlar., Ermeni lakaplarını da muhafaza etmişlerdir. İçlerinde Hıristiyan ibadetlerini bilen, haça hürmet eden ve kiliselere gizlice yardım eden ihtiyarlar mevcuttur.` 1847'de Sultan Abdülmecid tarafından tetkik gezisine gönderilen Feruhan Bey'e göre Sürmene ahalisi 1715 yılında Müslümanlığı kabul etmiş olup çoğu halen [19. yy ortalarında] Ermenice konuşmaktaydı. İttihat ve Terakki yönetimi tarafından 1913'te verilen Türkyuvası adı, bu hususların dolaylı teyidi niteliğindedir. ■ Bryer ve Winfield'e göre Araklı adı Bizans imparatoru Heraklios'un 626 yılında ordusuyla konakladığı yere işaret ediyor olabilir. SN
  Kalkandere ilçe - Kalkandere - Rize
1876s: Karadere (idari bölge)
  Örender mz - Çatak - Van
1928k: DeyriKori
1916ht: Der [ Kürd dêr "kilise" ]
E1912: Karader
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km