Karacaviran adında 58 yerleşim bulundu.
sırala 
  Karacaören köy - Çanakkale_M - Çanakkale
1928k: Karacaviran
■ Antik Abydos kenti, köyün 3 km kuzeybatısındaki Nağra/Nara burnu mevkiinde idi. SN
  Karacaören köy - Burdur_M - Burdur
1928k: Karacaviran
1912hk: Gâvurören
Y200~ba: Kormasa
  Karacaören mah - Alpu - Eskişehir
1928k: Karacaviran
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kurşunlu ilçe - Kurşunlu - Çankırı
1800ç, 1928k: Karacaviran
L400: Anadynata
1530ta, 1764d: Kurşunlu (idari bölge)
■ © 12.11.1764 Çankırı sancağında Kurşunlu kazasına tabi Kürtler karyesinin yaylağına vaki müdahalenin men'i. deyar heyran
  Karacaören bld - Boztepe - Kırşehir
1928k: Karacaviran
■ Kürtçe adı Rişvan, Türkçe adı Karaca olan Kürt/Türkmen aşireti adından. SN
■ © 16.11.1849 Kırşehir'e bağlanan Karaca Kürd Aşireti ile Aksaray'a bağlanan Hacı Ahmedli Aşireti Müdürlüğü'nün uhdesine verilmesini isteyen, Boynuinceli Aşireti sabık Müdürü Mir el-Hac Hüseyin'in arzuhali. a.g.tt © »»»»» 03.03.1850 Talebe-i ulumdan Seyyid Ömer'in kardeşi Nevşehir'de sığır celepliği yapan Hacı Mehmed'in, Aksaray civarında Reşvan Aşireti'nden Kaküllü Kürd Ali tarafından soyulup yaralanması üzerine Ankara'nın Tekke köyünde bulunan suçlunun yakalanıp muhakeme edilmesine dair. deyar heyran
■ Kasaba halkının büyük çoğunluğunun soyu 24 Oğuz Türkmen boyundan, Beğdili/Beydili Boyu'nun Boynuinceli Aşireti ile Karacakurt Aşiretine dayanmaktadır. Ayrıca kasabaya daha sonraları Çimeli Köyü'nden bir kısım Karaevli Boyu'nun Karalar Aşireti mensuplarıda gelmiştir. Kasaba'da birkaç hane Kurmanç Kürdleri'de bulunmaktadır. Kaynak: Türkmen Yurdu Kırşehir: tarihi, aşiretleri, cemaatleri, boyları kitabıdır. Berk Ulusoy
  Karacaören mah - Develi - Kayseri
1905i: Karacaviran
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 1905'te 50 hane Rum nüfusu ve Ayii Anargyri kilisesi vardı. Mübadil ailelerin bir bölümü halen Yunanistan'da Neokaisaria kasabasında yaşar. SN
■ Rum mübâdillerin bir kismi Yunanistanin Neokaisaria köyünde yasamaktadir. Manav
  Karacaören köy - Zile (İğdir bucağı) - Tokat
1928k: Karacaviran
Alevi yerleşimi
  Karacaören mah - Bünyan - Kayseri
1928k: Karacaviran
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Karacaören köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
1928k: Karacaviran
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Karacaören köy - Sivas_M (Karayün bucağı) - Sivas
1928k: Karacaviran
Alevi yerleşimi
  Karacaören köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928k: Karacaviran
■ © Gömlek No:13795 Kangal kazası, Karahisar-ı Atik Uzunluca, Karacaviran, Afşarviran, Tekye, Davulbaz ve Zerk karyeleri ahalisinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
  Karacaören mah - Araban - Gaziantep
1928k: Karacaviran
Sünni Türk yerleşimi
  Şekerli mah - Siverek (Şekerli bucağı) - Şanlıurfa
Kr: QercewêranaMeleeyub [ Kürd "Molla Eyüp Karacaviranı" ]
1928k: Karacaviran
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Bir dönem Siverek'e bağlı Şekerli bucağı merkez köyü idi. SN
  Karacaören köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s: Karacaviran
Alevi yerleşimi
  Karacaviran mah - Çermik - Diyarbakır
Eski adı: -
  Karacaören köy - Kars_M - Kars
1928k: Karacaviran
R1889: NovoEstonskoye [ Rus Novo Estonskoye "yeni Estonlar" ]
E1918: Estonagan [ Erm "Estonlu" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Rus yönetimi döneminde (1878-1918) Estonya göçmenleri tarafından iskân edilmiştir. 1960'lı yıllara dek Eston nüfus çoğunluğu devam etti. SN
  Karacaören köy - Kağızman - Kars
1928k: Karacaviran
Kürd yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km