Karacaviran adında 59 yerleşim bulundu.
sırala 
  Karacaören köy - Çanakkale_M - Çanakkale
k1928 K: Karacaviran
■ Homeros'un İlion destanında anılan antik Abydos kenti, köyün 3 km kuzeybatısındaki Nağra/Nara burnu mevkiinde idi. SN
  Karacaören köy - Burdur_M - Burdur
k1928 K: Karacaviran
hy1912 Kiep: Gâvurören
  Karacaören köy - Alpu - Eskişehir
k1928 K: Karacaviran
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kurşunlu ilçe - Kurşunlu - Çankırı
1800, k1928 KDem, K: Karacaviran
EYu Peut, TIB 9.171: Anadynata
1530 TT-438: Kurşunlu (idari bölge)
■ © 12.11.1764 Çankırı sancağında Kurşunlu kazasına tabi Kürtler karyesinin yaylağına vaki müdahalenin men'i. deyar heyran
  Karacaören bld - Boztepe - Kırşehir
k1928 K: Karacaviran
■ Kürtçe adı Rişvan, Türkçe adı Karaca olan Kürt/Türkmen aşireti adından. SN
■ © 16.11.1849 Kırşehir'e bağlanan Karaca Kürd Aşireti ile Aksaray'a bağlanan Hacı Ahmedli Aşireti Müdürlüğü'nün uhdesine verilmesini isteyen, Boynuinceli Aşireti sabık Müdürü Mir el-Hac Hüseyin'in arzuhali. a.g.tt © »»»»» 03.03.1850 Talebe-i ulumdan Seyyid Ömer'in kardeşi Nevşehir'de sığır celepliği yapan Hacı Mehmed'in, Aksaray civarında Reşvan Aşireti'nden Kaküllü Kürd Ali tarafından soyulup yaralanması üzerine Ankara'nın Tekke köyünde bulunan suçlunun yakalanıp muhakeme edilmesine dair. deyar heyran
  Karacaören köy - Develi - Kayseri
Y1905 Im: Karacaviran
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 1905'te 50 hane Rum nüfusu ve Ayii Anargyri kilisesi vardı. SN
■ Rum mübâdillerin bir kismi Yunanistanin Neokaisaria köyünde yasamaktadir. Manav
  Karacaören köy - Zile (İğdir bucağı) - Tokat
k1928 K: Karacaviran
Alevi yerleşimi
  Karacaören köy - Bünyan - Kayseri
k1928 K: Karacaviran
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Karacaören köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
k1928 K: Karacaviran
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Karacaören köy - Sivas_M (Karayün bucağı) - Sivas
k1928 K: Karacaviran
Alevi yerleşimi
  Karacaören köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
k1928 K: Karacaviran
■ © Gömlek No:13795 Kangal kazası, Karahisar-ı Atik Uzunluca, Karacaviran, Afşarviran, Tekye, Davulbaz ve Zerk karyeleri ahalisinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
  Karacaören köy - Araban - Gaziantep
k1928 K: Karacaviran
Sünni Türk yerleşimi
  Karacaören köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1522 TT-387: Karacaviran
Alevi yerleşimi
  Şekerli köy - Siverek (Şekerli bucağı) - Urfa
Kr MG: QercewêranaMeleeyub [ Kürd "Molla Eyüp Karacaviranı" ]
k1928 K: Karacaviran
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Bir dönem Siverek'e bağlı Şekerli bucağı merkez köyü idi. SN
  Karacaören köy - Kelkit - Gümüşhane
1876 S-Tr: Karacaviran
Alevi yerleşimi
  Karacaviran köy - Çermik - Diyarbakır
Eski adı: -
  Karacaören köy - Kars_M - Kars
k1928 K: Karacaviran
R1889 RAl: NovoEstonskoye [ Rus Novo Estonskoye "yeni Estonlar" ]
E1918- Beg: Estonagan [ Erm "Estonlu" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Rus yönetimi döneminde (1878-1918) Estonya göçmenleri tarafından iskân edilmiştir. 1960'lı yıllara dek Eston nüfus çoğunluğu devam etti. SN
  Karacaören köy - Kağızman - Kars
k1928 K: Karacaviran
Kürd yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km