Karaca adında 28 yerleşim bulundu.
sırala 
  Karaca mah - Marmaris - Muğla
1911h: Bulak
1904hk: Çanak Liman
  Karacaören mah - Fethiye - Muğla
1891s: Karaca
■ 2. Dünya Savaşı yıllarında işletilen krom madeni ocakları vardır. SN
  Karaca köy - İnebolu - Kastamonu
1487c y: Ablados [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Karacaören bld - Boztepe - Kırşehir
1927h: Karacaviran
1849z: Karaca (aş.)
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Karaca aşiret adı muhtemelen Kürtçe Rişvan aşiret adının çevirisidir. SN
■ © 16.11.1849 Kırşehir'e bağlanan Karaca Kürd Aşireti ile Aksaray'a bağlanan Hacı Ahmedli Aşireti Müdürlüğü'nün uhdesine verilmesini isteyen, Boynuinceli Aşireti sabık Müdürü Mir el-Hac Hüseyin'in arzuhali. a.g.tt © »»»»» 03.03.1850 Talebe-i ulumdan Seyyid Ömer'in kardeşi Nevşehir'de sığır celepliği yapan Hacı Mehmed'in, Aksaray civarında Reşvan Aşireti'nden Kaküllü Kürd Ali tarafından soyulup yaralanması üzerine Ankara'nın Tekke köyünde bulunan suçlunun yakalanıp muhakeme edilmesine dair. deyar heyran
■ Ayhan Bey, Karacaören kasabası 16. yüzyılda kurulmuştur. Kasaba'nın kuruluşunda Akpınar ve Mucur ilçelerimizden gelen Arıöz, Koçak, Coşkun, Baran, Gökşen, İlhan gibi ailelerin ataları etkilidir. Sonraları Çimeli köyünden Altunkaya ile Çelebi aileleri, Bozok yani Yozgat'tan Çavuş, Güler, Deniz aileleri ve Erzurum'dan Özmen ailesi Karacaören'e göç etmiştir. İmam Yusuf önderliğinde Mucur'dan gelen başta İlhan ve Gökşen aileleri Karacakurt Aşireti'ne mensupturlar. Ayrıca rahmetli Osman Bölükbaşı'nın dediği gibi Karacakürt değil Karacakurt demeniz daha doğru olacaktır. Birçok üniversitenin kütüphanesine girmiş olan Doç. Dr. Ahmet Gündüz'ün kitabına muteber demeniz ayrıca bir saçmalıktır. Rahmetli Faruk Sümer kitapları mutlak okunması gereken bir profesördür, öneriniz için ayrıca teşekkürler. Berk Bey'e ise Cevdet Hakkı Tarım'ın Kırşehir'in Tarihi isimli çalışmasını okumasını tavsiye ederim. Koray Aslan
■ Berk Ulusoy eklediği yanlış bilgi bulunmaktadır. Karacaören komşu Karacakürt köyleri bulunmaktadır. fakat Karacaören Karacakurt aşiretinden değildir. Karacakurt 17.yüzyılda Kırşehir’e göç etmiştir. Karacaören bu yüzyıldan önce kurulmuştur. ve Ahmet Gündüzün kitabı olan Türkmen Yurdu Kırşehir muteber bir kitap değildir. Kitapta ciddi hattalar bulunmaktadır. Kaynak olarak Oğuzlar konusunda uzman Büyük tarihçe merhum Faruk Sümer yaralanmanız. Koray Bey, Baba tarafından Karaca Örenliyim. Babaannem sülalesi köyünün köyün kurucularından olup, dedem tarafı köye sonradan yerleşmiştir. Sebahattin YAŞARIN "XV. Yüzyılda Kırşehir Varsakları: Büğüz Köyü" adlı kitabında Karacaören kasabası( üçkaraaağaç) Varsakların kurmuş olduğu yazmakta. Yusuf Halaçoğlu’nun yazdığı Anadolu'da aşiretler cemaatler oymaklar adlı kitabında Varsaklar Karacaören kasabasının kurulmuş olduğu Malya ovasında Varsakların yaşadığı görülmektedir. Verdiğiniz bilgiler http://www.karacaoren40.com/?SyfNmb=2&pt=Kasabam%C4%B1z adlı site bulunmaktadır. Ben ısrarlar Ahmet beyin kitabında ciddi hatalar bulunduğun savunmaktayım. Sadece birkaç tanesi yazacağım. Annem tarafında yabanlı aşireti ve herikli aşiretindenim ve Babanın dede tarafında da Yabanlı aşiretindenim fakat Karacaören yerleşmiştir. Ahmet beyin kitabında bu iki aşiretle ilgili bilgileri Ünlü Türk dilbilimci Azerbaycanlı Ahmet Caferoğlu’nun bir makalesinde alınmıştır. Bu makalede iki aşirette Kızılkoyunlu olduğu yazmakda bu bilginin kaynağında sadece üç kişilerden adlı bilgidir. Hâlbuki Yabanlı aşireti Faruk Sümer araştırmalarına göre Bayat boyundandır. Bu aşiret 19.yüzyılda Fırka-i İslahiye adlı iskânla Çukurova’dan gelmiştir. Herikli aşiret ise Adnan Menderes Kaya Avşar olduğu yazmakta ve 18. Yüzyılda Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından iskân edilmişlerdir. Kamanda ve Mucurda bulunan Kargın isimli köyleri bulunmaktadır. Mucurdaki Kargın köyü Karacakurt köyüdür. Karacakurt aşireti de Bayat boynundadır. Rahmetli Osman Bölükbaşı Bayat boyundan olan Dulkadiroğluların Beylerin torundur. Kargınları oğuzların 24 boyundan biridir. Fakat Faruk Sümer Oğuzlar Kitabında Halep bayatları içerisinde kethüdasın kaynaklı olarak aşiretinin ismi kargın olan bir aşiret bulunmaktır. Karacakurtlar içerisinde yer alan kargınlarda kargın boyunda değil Bayat boyunun bir aşiretdir. ayhan akıncı
■ Kırşehir binlerce yıllık bir geçmişe sahip olması, Orta Anadolu'da yer alması ve haliyle neredeyse bütün Oğuz Boylarının uğraması sebebiyle tarihi ve tam bir Türkmen kentidir. Ayhan Bey'e de, Koray Bey'e bilgileri için minnettarız. Lakin dediğim gibi 24 Oğuz Boyu'nun da etkisinin bulunması sebebiyle bir yerleşim biriminde birden fazla aşiret, oymak, sülale ; kültür, gelenek, görenek olması doğaldır. Karacaören beldemizde Karacakurt, Boynuinceli, Karalar, Varsak gibi Türkmen Aşiret ve Oymakları yer almaktadır. Ahmet Bey'in kitabıyla ilgili -varsa- yanlış ve bilgi eksiklikleri Ahmet Bey'in e-mail'ine gönderebilirsiniz. Bu arada Karacakurt Aşireti Bayat ya da Kargın değil, Danişmendlilerle birlikte anılan ve soyu Beydili Boyu'na dayanan bir Türkmen Aşireti'dir. Osman Bölükbaşı ise kendisi ve köyü yani Hasanlar Köyü -Adnan Menderes'in isteği ile günümüzde Hacıbektaş ilçesine bağlı- soy itibariyle Karacakurt Aşireti'ne mensuptur. Bu bilginin kesinliğini akl-i melekeleriniz yerindeyse rahatlıkla teyit edebilirsiniz ve Rahmetli Osman Bey'in oğlu Rahmetli Deniz Bey'in de Beydililer'i işaret etmiş olduğunu belirtmek isterim. Berk Ulusoy
  Karaca köy - Erfelek - Sinop
1892s: Karaca
  Karaca köy - Çorum_M - Çorum
1907hk: Karaca
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kumru ilçe - Kumru - Ordu
1928: Karacalı
1522t: Karaca
1928: Kumru (idari bölge)
■ Karacalı köyü merkez olmak üzere 1926'da Kumru nahiyesi, 1960'ta Kumru ilçesi kuruldu. İdari bölge adı ilçenin içinden geçen derenin adından alınmıştır. SN
  Karaca mah - Yazıhan - Malatya
1916h: Karaca
Alevi (Türkmen) (Hacımsultan) yerleşimi
  Karaca mah - Suruç (Mürşitpınar bucağı) - Şanlıurfa
1928: Siveydi [ Ar sweydi "karaca" ]
  Eskiarapgir mah - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
1643a, 1916h: Eski Arapgir
Y400~: Daskoúza? [ Luw ]
1968: Karaca (mah)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Roma imp. dönemine ait kaynaklarda Auriana alayının karargahı olarak anılan Daskuza hisarı olması muhtemeldir. Bizans-Arap savaşlarında bir süre terk edildikten sonra 11. yy'da Ermeni muhacirler tarafından Arapkir adıyla canlandırıldı. 1790 dolayında şehir bugünkü yerine taşındı. Arapça, Rumca veya Ermenice makul bir anlamı olmayan +kir ekinin kaynağı anlaşılamamıştır. Erm «kir» գիր `harf` anlamsızdır. SN
  Karaca köy - Gölova - Sivas
1928: Müğrüm
  Karaca mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1928: Çokreş [ Kürd "kara dirsek?" ]
Kürd/Türkmen yerleşimi
  Karaca köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1916h: Cemolar [ Kürd cemokan "aş." ]
  Karaca köy - Hozat - Tunceli
1925h: Karaca
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Karaca mah Cebeli - Torul - Gümüşhane
Eski adı: Masura [ Erm masur/masura? "kuşburnu" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Ortodoks Rum ve Müslüman Türklerin ayrı mahallelerde yaşadığı Baladan (Rum adlandırması Palatandon, yöre sakinlerinin ifadesi ile Balant yada Balanat) köyünün, nüfus mübadelesi öncesi tamamı Rumlardan oluşan bir yerleşimi idi Masura mahallesi. coskun
  Karaca mah - Arsin - Trabzon
1928 y: Karon [ Yun ]
  Karaca mah - Çat - Erzurum
1928: Karaca
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Karaca mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980: Xerabreşik [ Kürd "karacaören" ]
  Karaca köy - Şirvan - Siirt
1917h: Tasil
  Karaca x - Silopi - Şırnak
1928: Sorbıtım [ Kürd "kızıl çitlembik" ]
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Mutlu köy - Diyadin - Ağrı
1901hb, 1928: Karaca


Grafik harita göster     haritada ara : km