Karaca adında 29 yerleşim bulundu.
sırala 
  Karaca mah - Marmaris - Muğla
1911h 📖 Bulak
1904hk 📖 Çanak Liman
  Karacaören mah - Fethiye - Muğla
1891s 📖 Karaca
■ 2. Dünya Savaşı yıllarında işletilen krom madeni ocakları vardır. SN
  Karaca mah - Harmancık - Bursa
1928 📖 Karaca
  Karaca mah - Şile - İstanbul
1902hk 📖 Karaca Solar
  Karacalar mah - Akyurt - Ankara
1530t 📖 Karaca
  Karaca köy - İnebolu - Kastamonu
1487c 📖 Ablados [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Karacaören bld - Boztepe - Kırşehir
1927h 📖 Karacaviran
1849z 📖 Karaca (aş.)
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ Karaca aşiret adı muhtemelen Kürtçe Rişvan aşiret adının çevirisidir. SN
■ © 16.11.1849 Kırşehir'e bağlanan Karaca Kürd Aşireti ile Aksaray'a bağlanan Hacı Ahmedli Aşireti Müdürlüğü'nün uhdesine verilmesini isteyen, Boynuinceli Aşireti sabık Müdürü Mir el-Hac Hüseyin'in arzuhali. a.g.tt © »»»»» 03.03.1850 Talebe-i ulumdan Seyyid Ömer'in kardeşi Nevşehir'de sığır celepliği yapan Hacı Mehmed'in, Aksaray civarında Reşvan Aşireti'nden Kaküllü Kürd Ali tarafından soyulup yaralanması üzerine Ankara'nın Tekke köyünde bulunan suçlunun yakalanıp muhakeme edilmesine dair. deyar heyran
■ Belde halkının büyük çoğunluğu Varsak Oymağı'na mensup olan Türkmenler'den oluşur. Ayrıca belde de birkaç hane göçebe Kürd nüfusta bulunmaktadır.
  Karaca köy - Erfelek - Sinop
1892s 📖 Karaca
  Karaca köy - Çorum_M - Çorum
1907hk 📖 Karaca
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kumru ilçe - Kumru - Ordu
1928 📖 Karacalı
1522t 📖 Karaca
1928 📖 Kumru (idari bölge)
■ Karacalı köyü merkez olmak üzere 1926'da Kumru nahiyesi, 1960'ta Kumru ilçesi kuruldu. İdari bölge adı ilçenin içinden geçen derenin adından alınmıştır. SN
  Karacaresul köy - Bulancak - Giresun
1925h 📖 Karaca
  Karaca mah - Yazıhan - Malatya
1916h 📖 Karaca
Alevi (Türk) (Hacımsultan) yerleşimi
  Karaca mah - Suruç (Mürşitpınar bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Siveydi [ Ar sweydi "karaca" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Eskiarapgir mah - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
1643a 1916h 📖 📖 Eski Arapgir
Y400~ Y400~Daskoúza? [ AnaD ]
1968 📖 Karaca (mah)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Roma imp. dönemine ait kaynaklarda Auriana alayının karargahı olarak anılan Daskuza hisarı olması muhtemeldir. Bizans-Arap savaşlarında bir süre terk edildikten sonra 11. yy'da Ermeni muhacirler tarafından Arapkir adıyla canlandırıldı. 1790 dolayında şehir bugünkü yerine taşındı. Arapça, Rumca veya Ermenice makul bir anlamı olmayan +kir ekinin kaynağı anlaşılamamıştır. Erm «kir» գիր `harf` anlamsızdır. SN
  Karaca köy - Gölova - Sivas
1928 📖 Müğrüm
  Karaca mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Çokreş [ Kr "kara dirsek?" ]
Kürt (Sünni)/Türkmen yerleşimi
  Karaca köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Cemolar [ Kr cemokan "aş." ]
  Karaca köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Karaca
Alevi yerleşimi
■ Nüfusu Rumeli göçmeni Alevidir. SN
■ Alevi(Türk) yerleşimi,Rumeli'den göçmüşlerdir.Sarısaltık kabilesindendirler. Veli Günaydın
■ Sarısaltık ocağına bağlıdır, kökenleri Türktür.Bu sebepten köy hiç zarar görmemiştir.Balkan göçmenidirler. Mehmet Ali
  Karaca mah Cebeli - Torul - Gümüşhane
Eski adı: Masura [ Erm masur/masura? "kuşburnu" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Ortodoks Rum ve Müslüman Türklerin ayrı mahallelerde yaşadığı Baladan (Rum adlandırması Palatandon, yöre sakinlerinin ifadesi ile Balant yada Balanat) köyünün, nüfus mübadelesi öncesi tamamı Rumlardan oluşan bir yerleşimi idi Masura mahallesi. coskun
  Karaca mah - Arsin - Trabzon
1928 📖 Karon [ Yun ]
  Karaca mz - Derik - Mardin
1928 📖 Kamirçiyan
  Karaca mah - Çat - Erzurum
1928 📖 Karaca
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Karaca mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980 📖 Xerabreşik [ Kr "karacaören" ]
  Karaç mah - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1916h 📖 Keçan Süfla
  Karaca köy - Şirvan - Siirt
1917h 📖 Tasil
  Karaca x - Silopi - Şırnak
1928 📖 Sorbıtım [ Kr "kızıl çitlembik" ]
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Mutlu köy - Diyadin - Ağrı
1901hb 1928 📖 📖 Karaca
  Karaca köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1901hb 📖 Karacaviran


Grafik harita göster     haritada ara : km