Karaağaç adında 72 yerleşim bulundu.
sırala 
  Karaağaç köy - Biga (Gündoğdu bucağı) - Çanakkale
1604: Karaağaç
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1603-04 tarihli devşirme kayıtlarında Hıristiyan köyü olarak anılır. SN
  Karaağaç mah - Salihli - Manisa
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  BüyükKaraağaç mah - Köyceğiz - Muğla
1890hk: Karaağaç
■ Askeri bölge içerisinde olduğu için boşaltılması kararlaştırılmıştır. SN
  Karaağaç mah - Fethiye - Muğla
Eski adı: -
  Karaağaç mah İnhisar - İnhisar - Bilecik
1902hk: Kargıl
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Karaağaç köy - Bozüyük - Bilecik
Ç: Mıstxa
1921h: Karaağaç
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Karaağaç köy - Gölpazarı - Bilecik
1521t: Karaağaç
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Karaağaç mah - Kandıra - Kocaeli
1928: Karaağaç
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Evvela Abaza iskân edildi. 1930'larda Karasulu Rumların köyleri Trabzon ve civârından gelenlerin eline geçmiş orada yer bulamayanlar, İzmit ve Kandıra istikâmetine doğru yer arayışına girdiler. Her köylü arazisini satmak istemiyordu dışarıdan gelenlere. 1936'da en çok Göreleliler olmak üzere Giresun ve Orduluların kimisi buraya yerleşti. Nüfusları azalan Çerkesler senede bir kez toplu mezar ziyâreti için buraya gelirler. Manav
  HanKaraağaç mah - Han - Eskişehir
1796z: Karaağaç
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ © 21.05.1796 Sultanözü sancağında İnönü nahiyesinde Karaağaç nam karyede Süleyman oğlu Mustafa ve Karacaşehir nahiyesinde Ağamal ve Türkmenbudak nam karyelerde Mehmed ve Ahmed oğlu Mustafa'dan kalma hasılatsız tımarların Ahmed oğlu Mehmed'e tevcih edildiği. deyar heyran
  Şarkikaraağaç ilçe - Şarkikaraağaç - Isparta
1890hk: Karaağaç
Y535: Hadrianópolis [ Yun "Hadrianus (imp.) kenti" ]
1928: Şarkikaraağaç (idari bölge) [ Tr "Doğu Karaağaç" ]
■ Şimdiki Acıpayam ilçesi olan Asikaraağaç/Garbikaraağaç'a oranla Şarkikaraağaç adı verilmiştir.. SN
  Karaağaç köy - Çelebi - Kırıkkale
1925h: Karaağaç
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Karaağaç köy - Suluova - Amasya
1920a: Karaağaç
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Karaağaç mah - Arsuz - Hatay
1917h: Karaağaç
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Eski Karaağaç ile Konarlı (Frenk Çiftliği), Övündük (Fahura), Garp (Micano) ve Hatunköyü mahallelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir belediye idi. Halen mahalledir. SN
  Karaağaç mah Akgüney - Niksar - Tokat
Alevi yerleşimi
■ Yöre halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Karaağaç mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
Eski adı: Esmepuru
Alevi yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Karaağaç köy - Bulancak (Kovanlık bucağı) - Giresun
1928: Karaağaç
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Karaağaç mah - Alucra - Giresun
1928: Karaağaç
1912hk: Karatodor
1515t: Karatodar
  Karaağaç mah - Kale - Malatya
1928: Arapuşağı
1916h: Araban [ Kürd "Araplar" ]
■ Kürt CANBEG aşireti herdili kolundandırlar Gavurdağlı
  Karaağaçlı mah - Tonya - Trabzon
1928 y: Aspuryanlı [ Yun asprogialê "akkıyı" ]
1902hb: Karaağaç
■ Mahalle halkı Müslüman Rumlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Karaağaç köy - Çayeli (Büyükköy bucağı) - Rize
1913a: Karaağaç
1876s y: Raşot [ Yun raxiótis "dağlı" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Raxí (telaffuzu /raşí/) Karadeniz Rumcasına özgü bir kelime olup `dağ` anlamındadır. Bu köy ve çevresi eski dönemde Ermeni yerleşimi olduğu için -ot ekinin hangi dilde olduğu tartışılabilir. SN
■ Burada Çepni falan yok. metonio
■ Köy halkının kökeni 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan, Çepni Boyu'na ve Hemşinliler'den ise Batı Hemşinliler'ine dayanmaktadır. Köyde hem Çepni Türkmenler'i hem de Hemşinli nüfus bulunmaktadır. Facebook'taki Çepniler sayfasına bakabilir ve Osman Coşkun'un Rize Sülaleleri ve Seferberlik Şehitleri kitabını da okuyabilirsiniz. Berk Ulusoy
  Karaağaç mah - Hınıs - Erzurum
1554t: Karaağaç
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Zazalar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Karaağaç mah Mescitli - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1916h: Karaağaç
■ Mahalle/yayla/mezra halkı Karapapak/Terekeme Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Karaağaç köy - Şavşat - Artvin
1913hk: Verxnal [ Gürc verxnali "kavaklı" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Köye adını muhtemelen köyün girişindeki kavaklıklar vermiştir. Gürcüce Verxvi (ვერხვი) kavak demektir. Verxvnali adı ise, Gürcüce yapım eki alıp Kavaklı anlamı taşımaktadır. meriç
  Karaağaç köy - Hizan - Bitlis
1928: Şahbalut [ Kürd "meşe" ]
  Karaağaç mz - Şemdinli - Hakkari
1916hb: Derian
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Mar İsqiyil kilisesi vardı. SNHaritada yeri belli olmayanlar.


Grafik harita göster     haritada ara : km