Karıncalı adında 7 yerleşim bulundu.
sırala 
  AşağıKarıncalı mah - Suruç - Şanlıurfa
1928k: Abamor aş. [ Kürd avamur "karınca suyu" ]
■ Köy halkı 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Beğdili/Beydili Boyu'na bağlı ve Cerit Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Cerit Aşireti 13. yüzyılda Anadolu'ya gelmiştir. Osmanlı Devleti'nin göçebeliği sona erdirmek için Türkmenler'e arazi tahsis etmesi ile köy 1690-1691 senelerinde Cerit Türkmenleri tarafından kurulmuştur. Kaynak: Oğuzlar-Beydili Boyu ve Cerid Oymağı kitabıdır. Berk Ulusoy
  Karıncalı köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
1928k: Moriyan [ Kürd murikan "karıncalı" ]
Kürd yerleşimi
■ Yerli Kürt köyüdür. Karayazı ve Bulanık ile kısmî akrabalıkları vardır. metonio


Grafik harita göster     haritada ara : km