Kalo adında 36 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kale ilçe - Kale - Denizli
1660eç, 1928k: Kale-i Tavas [ Tr "Tavas kalesi" ]
1333b: Tavas
Y-189 Y17: Tábai/Tabás (idari bölge) [ Yun "Taba'lar (?)" ]
■ 20. yy'a dek Tavas kazasının merkez kasabası idi. Daha sonra ilçe merkezi şimdi Tavas adı verilen Yarangüme kasabasına taşındı. Bilahare burası ayrıca ilçe oldu. SN
■ MÖ 189 yılında Romalı Konsül Manlius Vulso'nun Hierakome, Antiocheia, Gordiou Teichos'dan sonra uğradığı; Tabae şehri Tavas olmalıdır. Çünkü b-v değişimi sözkonusudur. Ramazan Topraklı
  Kale mah Kaleüçağız - Demre (Kale bucağı) - Antalya
1928k: Kale
1914hk: Kekova
Y75, Y550: Símêna/Somena
■ 1. yy'dan itibaren Aperlai'ye bağlı bir sympoliteía (`bağlı-kent`, mahalle) olarak zikredilmiştir. SN
  Demre ilçe - Demre (Kale bucağı) - Antalya
1985: Zümrütkaya
1914hk: Demre [ Yun ta Myra "Myro'lar" ]
Y17: Myra [ Yun ]
1928k: Kale (idari bölge)
■ Demre ilçe merkezi, Eynihal ve Demre köylerinin birleştirilmesiyle oluşmuş ve 1987'de Kale adı verilmiştir. Yakın tarihte kasabanın tümü Demre olarak adlandırıldı. SN
  Kale mah - Altınekin - Konya
1928k: Kale
  Kale mah - Cihanbeyli - Konya
Eski adı: -
  Kale köy - Ilgaz - Çankırı
1928k: Kale
  Kaleköy köy - Kaman - Kırşehir
1911ht: Kale
  Kale mah - Havza - Samsun
1928k: Kale
  Kale mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1940rg: Kale (mah)
  Kale mah - Tomarza - Kayseri
1928k: Kale
  Kale mah - Sarıoğlan - Kayseri
1928k: Kale
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Kale köy - Amasya_M - Amasya
1928k: Kale
  Kale köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
1928k: Kale
Eski adı: Emlekkale
Alevi yerleşimi
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Kale köy - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
1928k: Kale
■ Antik Eupatoria kentidir. Pontus kralı VI. Mithridates Eupator tarafından MÖ 1. yy'da kuruldu. SN
  Kale bld - Altınyayla - Sivas
1928k: Kale
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Kale mah - Onikişubat - Kahramanmaraş
1563t, 1928k: Camustil [ Tr "manda höyüğü" ]
■ Osmanlı döneminde Camustil nahiyesi merkez köyü idi. SN
  Kale mah - Ünye - Ordu
1928k: Kale
  Kale mah - Gölköy - Ordu
1928k: Kale
  Kale mah - Nizip - Gaziantep
1928k: Kale
  Kale x - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928k: Muşar
E1136: Mşar
■ Selçuklu sultanlarından İzzeddin Keykavus, kardeşi Alaeddin Keykubat'ı Ankara Kalesi'nde yakalayarak Malatya'nın doğusundaki Mukaddas Dağı (Eşraf Briha Dağı)'ndaki Mar Ahron manastırının altındaki Masara (Muşar) Kalesine hapsetmiştir. Dağ üzerindeki Surp Aharon Manastırı 20. yy başında mevcuttu. SN
  Kaleköy mah - Kale - Malatya
1916ht: Kale
  Kale ilçe - Kale - Malatya
1869s, 1928k: İzoli [ Kürd îzolî "aş." ]
Kürd yerleşimi
■ Kale adını halen Fırat karşı yakasında Baskil ilçesi sınırları içinde kalan İzoli (Tomisa) kalesinden alır. İzolî/İzollu Kürt aşiretinin adı Nusaybin'in kuzeyinde, Tur Abdin bölgesinin güney kesimini oluşturan ve eski Süryani kültürünün önemli bir merkezi olan İzala/İzlô dağıyla alakalı olmalıdır. SN
  Kale köy - Mazgirt - Tunceli
1925ht: Kale
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kale köy - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
1928k: Kale
E1902: Koğants [ Erm "Koğ'lar (kalesi)" ]
1516fk, 1928k: Koğans/Kovans
Y640: Kouázi?
■ 7. yy'dan itibaren piskoposluk listelerinde adı 'Kouazi' şeklinde aktarılan yer, Kalenin 1 km kadar batısında izleri görülen eski Koğans kasabası olmalıdır. 6. yy'a tarihlenen kale türünün görkemli örneklerindendir. SN
  Çeper mah - Lice - Diyarbakır
Kr: Xanakela [ Kürd "kale hanı" ]
1928k: Kale
Kürd yerleşimi
  Kale mv - Kulp - Diyarbakır
1928k: Kefrûm [ Süry KefrRom "Rum köyü" ]
■ Kalenin `Acemlerden` kaldığına ilişkin yerel inanış temelsizdir. SN
  Kalecik mah - Nusaybin - Mardin
Kr: KeleyaBunisra [ Kürd "Bunisra kalesi" ]
1928k: Kale
Kürd yerleşimi
  Kale köy - Borçka - Artvin
1876s: Makret [ Gürc makareti? "düğünyeri" ]
Laz yerleşimi
  Duruca mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928k: Kalo [ Kürd kalo "dede (aş.)" ]
  Kale mv - Diyadin - Ağrı
Y553: Anglôn
E490: Ankğ Անգղ [ Erm ]
■ 5. yy'da Ermeni-İran ve 6. yy'da Bizans-İran savaşlarında sıklıkla anılan Angeğ kalesi kasabası Diyadin'in karşı kıyısında ve birkaç mil yukarısında bulunmaktaydı. Halen harabeliktir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km