Kalo adında 37 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kale ilçe - Kale - Denizli
eç1660 k1928 , K: KaleiTavas [ Tr "Tavas kalesi" ]
1333 Batt: Tavas
Y17 Str: Tábai/Tabás (idari bölge) [ Yun "Taba'lar (?)" ]
■ 20. yy'a dek Tavas kazasının merkez kasabası idi. Daha sonra ilçe merkezi Şimdi Tavas adı verilen Yarangüme kasabasına taşındı. SN
■ MÖ 189 yılında Romalı Konsül Manlius Vulso'nun Hierakome, Antiocheia, Gordiou Teichos'dan sonra uğradığı; Tabae şehri Tavas olmalıdır. Çünkü b-v değişimi sözkonusudur. Ramazan Topraklı
  Kale mah Kaleüçağız - Demre (Kale bucağı) - Antalya
k1928 K: Kale
hy1914 Kiep: Kekova
EYu: Símêna
■ 1. yy'dan itibaren Aperlai'ye bağlı bir sympoliteía (`bağlı-kent`, mahalle) olarak zikredilmiştir. SN
  Demre ilçe - Demre (Kale bucağı) - Antalya
1985: Zümrütkaya
hy1914 Kiep: Demre [ Yun ta Myra "Myro'lar" ]
Y17 Str: Myra [ Yun myra "baharat/parfümeri pazarı?" ]
k1928 K: Kale (idari bölge)
■ Demre ilçe merkezi, Eynihal ve Demre köylerinin birleştirilmesiyle oluşmuş ve 1987'de Kale adı verilmiştir. Yakın tarihte kasabanın tümü Demre olarak adlandırıldı. ■ En erken MÖ 150 dolayında kaydedilmiş olan Myra adının Yunan-öncesi bir dilden uyarlandığını düşünmek için bir neden yoktur. SN
  Kale mah - Altınekin - Konya
k1928 K: Kale
  Kale köy - Cihanbeyli - Konya
Eski adı: -
  Kale köy - Ilgaz - Çankırı
k1928 K: Kale
  Kaleköy köy - Kaman - Kırşehir
h1911: Kale
  Kale köy - Havza - Samsun
k1928 K: Kale
  Kale köy - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1940 RG: Kale (mah)
  Kale köy - Tomarza - Kayseri
k1928 K: Kale
  Kale köy - Sarıoğlan - Kayseri
k1928 K: Kale
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Kale köy - Amasya_M - Amasya
k1928 K: Kale
  Kale köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
k1928 K: Kale
Eski adı: Emlekkale
Alevi yerleşimi
  Kale köy - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
k1928 K: Kale
■ Antik Eupatoria kentidir. Pontus kralı VI Mithridates Eupator tarafından MÖ 1. yy'da kuruldu. SN
  Kale bld - Altınyayla - Sivas
k1928 K: Kale
  Kale bld - Onikişubat - Maraş
1563, k1928: Camustil [ Tr "manda höyüğü" ]
■ Osmanlı döneminde Camustil nahiyesi merkez köyü idi. SN
  Kale köy - Ünye - Ordu
k1928 K: Kale
  Kale köy - Gölköy - Ordu
k1928 K: Kale
  Kale köy - Nizip - Gaziantep
k1928 K: Kale
  Yukarıkale köy - Koyulhisar - Sivas
Eski adı: EskiKoyulhisar
1282 Bibi: Koyulhisar
  Kale x - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
k1928 K: Muşar
E1163 Mat 106: Mşar
Y150 Pt: Masara/Masora
■ Selçuklu sultanlarından İzzeddin Keykavus, kardeşi Alaeddin Keykubat'ı Ankara Kalesi'nde yakalayarak Malatya'nın doğusundaki Mukaddas Dağı (Eşraf Briha Dağı)'ndaki Mar Ahron manastırının altındaki Masara (Muşar) Kalesine hapsetmiştir. Dağ üzerindeki Surp Aharon Manastırı 20. yy başında mevcuttu. SN
  Kale ilçe - Kale - Malatya
1869 S-Di, K: İzoli [ Kürd îzolî "aş." ]
Y17 Str: Tomisa
Ur: Tumişki
Kürd yerleşimi
■ Keban Baraj göİü altında kalen eski İzoli (Tomisa) kasabasının kalıntısıdır. Urartu kralı II. Sardur yazıtında anılan Tomisa/Tumişki Eski Çağda Fırat üzerindeki başlıca geçiş noktası idi. ■ İzolî/İzollu aşiret adının Nusaybin'in kuzeyinde, Tur Abdin bölgesinin güney kesimini oluşturan (Süry.) İzala/İzlô dağıyla alakası açık değildir. SN
  Kale köy - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
k1928 K: Kale
E1900: Koğants [ Erm "Koğ'lar (kalesi)" ]
1516 Krz 49: Köğanız
k1928 K: Kovans (idari bölge)
  Çeper köy - Lice - Diyarbakır
Kr: Xanakela [ Kürd "kale hanı" ]
k1928: Kale
Kürd yerleşimi
  Kale mv - Kulp - Diyarbakır
k1928 K: Kefrûm [ Süry KefrRom "Rum köyü" ]
■ Kalenin `Acemlerden` kaldığına ilişkin yerel inanış temelsizdir. SN
  Kalecik köy - Nusaybin - Mardin
Kr LQ: KeleyaBunisra [ Kürd "Bunisra kalesi" ]
k1928 K: Kale
Kürd yerleşimi
  Kale köy - Borçka - Artvin
1876 S-Tr: Makret [ Gürc makareti? "düğünyeri" ]
Laz yerleşimi
  Duruca köy - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
k1928 K: Kalo [ Kürd kalo "dede (aş.)" ]
  Kale mv - Diyadin - Ağrı
Y553 Pr: Anglôn
E470 Yeğ, Parp, Parp: Angığ [ Erm անգղ "akbaba" ]
■ 5. yy'da Ermeni-İran ve 6. yy'da Bizans-İran savaşlarında sıklıkla anılan Ankeğ kalesi kasabası Diyadin'in karşı kıyısında ve birkaç mil yukarısında bulunmaktaydı. Halen harabeliktir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km