Kalecik adında 33 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kalecik köy - Gündoğmuş - Antalya
1530, 1928 T-Ana, K, K: Marunas/Marnas
  Kalecik köy - Ulus - Bartın
1928 K: Kalecik
  Kalecik ilçe - Kalecik - Ankara
1680 : Kalecik
■ © »»» 07.08.1860 Kalecikli Seyyid Mehmed'in katili Geygül Aşireti'nden Ali'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığının... deyar heyran
  Kalecik köy - Mecitözü - Çorum
1928 K: Kalecik
  Kalecik köy - Şarkışla - Sivas
1928 K: Kalecik
Sünni Türk yerleşimi
  Kalecik köy - Hasanbeyli (Kaypak bucağı) - Osmaniye
1946, 1960: Kızıldere
Eski adı: Savurankale
E1101 Mat 162: Sarvandi/Sarvandik'ar
■ Adını 1337 yılında Memlukların Kilikya Ermeni hükümdarlarından fethettiği Savranda/Sarvantikar kalesinden alır. Kalenin adı muhtemelen Hitit/Luwi dönemine veya öncesine aittir. SN
  Aşağıkalecik köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: KalecikTahtani
Kürd yerleşimi
  Kalaycık köy - Elbistan - Maraş
1563 T: Kalecik
■ Alevi Türk ve Sünni Türklerden olusan bir köydür. Yakinimizdaki Körücek köyü Alevi Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
■ Kürd (Alxas) yerleşimi. http://www.semskiasireti.com/?Syf=18&Hbr=416426&/ALHAS-VEYA-ALXAS-AŞİRETİ Mar(d)astan
  Kalecik mah Turpçu - Şebinkarahisar - Giresun
1860 BSt: Kalecik
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Kalecik köy - Urfa_M (Kabahaydar bucağı) - Urfa
Türkmen yerleşimi
■ Osmanlı zamanında Döğerli Aşiretine ait bir yerleşim yeri. deyar heyran
  Kalecik köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
1928 K: Segedik
E1900 K&P: Sigédig
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Dört mezrasından üçü metruk olup sadece Seğedik'te yerleşim vardır. SN
  Kalecik köy - Demirözü - Bayburt
1958 RG: YukarıHayık
1835, 1928 , K: XayikUlya
E1900 Epr: Xayég [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19.01.1959'da adı Kalecik oalrak değiştirildi. SN
  Başkalecik köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
Z2011: Qelecuğe [ Tr kalecik ]
1901 UK: Kalecik
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kalecik mah Eğil - Eğil - Diyarbakır
1941 US: Ameni
  Kalecik köy - İyidere - Rize
1913 Tezk: Kalecik
1876 S-Tr: Mavrand [ Yun maurántôn "karalar" ]
  Kalecik köy - Tercan - Erzincan
1928 K: Kalecik [ Tr ]
  Sivrikale köy - Pazar - Rize
L2009 A&B: Tordovati [ Laz "Tordo/Teodor (öz.) yurdu" ]
1960 DİE: Kalecik
1876, 1928 S-Tr, K: Tordovat
  Kalencik köy - Karlıova - Bingöl
Kr: Qalencuk
1901 UK: Kalecik
  Kalecik köy - Nusaybin - Mardin
Kr LQ: Keleya Bunisra [ Kürd "Bunisra kalesi" ]
1928 K: Kale
Kürd yerleşimi
  Kalecik köy - Hınıs - Erzurum
1556, 1928 T-294, K: Kalecik
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kalecik köy - Susuz - Kars
R1889 1928 RAl, K: Kalecik
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Kalecik köy - Van_M - Van
1901 UK: Kalecik
E1900 Epr II.98: Lezk [ Erm Լեզք ]
E482 MKh: Aralezk [ Erm "Ara-yalayanlar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 5. yy'da Khoren'li Movses'in Mar Abas Katina vekayinamesine atfen aktardığı efsaneye göre Asur kraliçesi Şamiram sevgilisi Ara'nın cesedini hayata dönmesi için bu yerde köpek-tanrılara yalattırır. MÖ 4. yy'da Eflatun Devlet kitabında aynı efsaneye değinerek Ermeni Er'in ölüler aleminden geri geldiğini aktarır. ■ 1914'te 1178 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Kalecik köy - Doğubeyazıt (Suluçem bucağı) - Ağrı
1900 UK: Kalecik
E1900 Beg: Galatsor [ Erm "kaledere" ]
  Kalecik köy - Özalp - Van
1928 K: Kalecik
E905 Ardz: Tornavan [ Erm "torun (veya yeğen) hisarı?" ]
EEr Aşx: Tonravan [ Erm "Tandır hisarı?" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km