Kalamos adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Karaada ada - Ayvalık - Balıkesir
1902hk 📖 Kálamos [ Yun "kamış" ]
  Gelembe mah - Kırkağaç (Gelembe bucağı) - Manisa
1890hk 📖 Gelembe [ Yun kalamiá "saz" ]
Y1190y : Kalamos [ Yun "sazlık" ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ 3. Haçlı Seferinde (1190) Alman hükümdarı Friedrich Barbarossa'nın menzil listesinde Kalamos adıyla geçer. Bizans piskoposluk listelerinde zikredilen Kálanda değildir (Zgusta n. 409). SN


Grafik harita göster     haritada ara : km