Kalafat adında 4 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kalafat köy - Biga - Çanakkale
1928k: Bosna
1906hk: Kalafat
Boşnak yerleşimi
■ 1861 Sarayevo, Kesalak ve Sazin'den gelen Boşnaklarca kuruldu. Mahalleleri: Krekiçka (Kenar) mahalle; Glamaçka (Merkez) mahalle; Çiftlik mahallesi. 1952 senesine kadar Bosna olan ismi kaymakam kararıyla değiştirildi. Manav
  Kalafat köy - Cide - Kastamonu
1928k: Kalafat
1907hk: Gideros
■ Homeros'un İliada destanında adı anılan Kytoris limanı, Cide ilçesine adını veren asıl Gideros veya Cideros limanıdır. İlçe merkezi 19. yy'da bugünkü Cide kasabasına taşındı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km