Kabakulak adında 3 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kabakulak mah - Akyazı - Sakarya
1910h 📖 Kabakulaklar
  Pınarbaşı köy - Ortaköy - Aksaray
1866z 📖 Kabakulak
■ © 20.07.1866 Konya'nın Aksaray kazasına tabi Hacı Ahmedlü Aşireti'nin Kabakulak karyesi sakinlerinden olup mecruhen vefat eylemiş olan Kavasdaroğlu Himmet'in katilleri Hüseyin oğlu Mustafa ve Şabhaneli Hacı Ahmed oğlu Mehmed adlı şahısların muhakemelerine dair deyar heyran
  Esentepe mah - Akkuş - Ordu
1928 📖 Kabakulak
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km