Kırkışla adında 1 yerleşim bulundu.
  Kırkışla mah - Cihanbeyli - Konya
1926h 📖 Kırkışla
Kürt (Sünni) (Molikan) yerleşimi
■ © 05.03.1843 Konya eyaletinde kain Rişvan Aşireti'nin iskanları icra kılınmış ise de Melikanlı [Molikanlı] Cemaati ahalisinin tedib ve terbiyelerine ve Ekrad [Kürd] hakkında olan tasavvurat-ı vakıasına dair... deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km