Kışla adında 30 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kışla bld - Ulubey - Uşak
1910h: Kışla
  Kışla mah - Elmalı - Antalya
1890hk: Kışla
  Gümüşova ilçe - Gümüşova - Düzce
1928: Kışla
1803z: Gümüşova (idari bölge)
■ 1940 dolayında Gümüşova bucağı teşkil edilerek Kışla köyü merkez yapılmıştır. SN
■ © 18.10.1803 Cihanbeyli Aşireti'nden İbrahim Ağa'nın koyunları çalınarak çobanını Gümüşova kazasından birinin katl ettiği halde mahkeme adalet göstermediğinden sadrazam huzurunda murafaalarının yapılmasına dair. deyar heyran
  Kışla mah - Kazan - Ankara
1915h: Kışla
  Kışla köy - Ovacık - Karabük
1919hb: Kışla
  İğdirkışla köy - Araç (İğdir bucağı) - Kastamonu
1928: Kışla [ Tr Iğdır/İğdir "aş." ]
  Kışla köy - Sungurlu - Çorum
1928: Kışla
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kürd Kavili/Gavili/Kâvli Aşireti deyar heyran
  Mahmutlu köy - Çiçekdağı - Kırşehir
K1997: Qişle
Kürd (Şêxbilan) yerleşimi
■ Köy halkının büyük çoğunluğu Türkmenler'den oluşmaktadır. Türkmenler Kaska ve Beyzeki Aşiretleri'ne mensupturlar. Ayrıca köyde birkaç hane Kürd kökenli vatandaşlarda yaşamaktadır. Berk Ulusoy
  Kaşkışla köy - Yozgat_M (Osmanpaşa bucağı) - Yozgat
1907hk: Kışla
Alevi yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kışla mah - Arsuz - Hatay
1917h: Kışla
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Karahüseyinli köyünden ayrıldı. SN
■ Türk yerleşimidir. Berk Ulusoy
  Kışla köy - Şarkışla - Sivas
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Kışla mah - Tekkeköy (Dikbıyık bucağı) - Samsun
1837: Kışla
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Kışla mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h: Kışla
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Alevi ve Kürd nüfusa sahiptir. Malatya/Açadağ'dan göçmüşlerdir. Hamid
■ Sünni Türk yerleşimi. Alevi yerleşimi degildir. Avşar Türkmenlerinden oluşmaktadır. Mert Çakmak
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Kışla mah Bahçeiçi - Gürün - Sivas
1902hb: Toxma
  Topuzlu köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
K: Qisle [ Zaza "kilise" ]
1889z: Topuzlu (aş.)
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
■ © 31.07.1889 Dersim Kürtlerinden ve Topuzlu Aşireti'nin Veli Ağa takımından birkaç eşkiya tarafından Kuruçay kazası bağlarından kaçıralan adam ve esterler Zara'da kurtarılmış ise de eşkiya kaçmış olduğundan... deyar heyran
■ Köy ahalisi Alevi Zaza aşireti olan Seydanlılara bağlı Khew aşiretinin Phezgewran kolundan ibaret. asmen
  Nazımiye ilçe - Nazımiye - Tunceli
Z: Qısle [ Tr kışla ]
1928: Nazımiye
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Osmanlı döneminde Haydaran aşiret kazası merkezi idi. Kasaba adı Kızılkilise iken 19. yy sonlarında Sultan Abdülhamid kızı Nazime Sultan onuruna Nazimiye adı verildi. Zazacada kullanılan Kısle adı 1938 yılında burada inşa edilen askeri kışladan kinayedir. SN
■ İlçe halkının tamamına yakını Alevi Zazalardan oluşmaktadır. İki köyde Kürtçe anadilli Aleviler bulunmakla beraber yaklaşık 6 köyde 1915 olayları sonrasında sığınmış Ermeni kökenli aileler de bulunmaktadır. metonio
■ Zazacadaki ''Qısle'' isminin türkçedeki ''kışla'' dan gelme olasılığı da var. 1938 de Nazimiye de yapılmış askeri kışla kastedilen. oen
  Kışla mah - Narman (Kışlaköy bucağı) - Erzurum
1928: Lavsor
E1902: Lavtsor [ Erm "iyidere" ]
Ahıska Türkü yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km