KürdDamları adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Manavgat ilçe - Manavgat - Antalya
1914hk, 1928k: Pazarcık/Pazarcı
1911ht: KürdDamları
1571: Manavğad + Düşenbe (idari bölge) [ Tr düşenbe "pazartesi" ]
E1199: Manavğad (neh)
■ Manavgat nehri adını muhtemelen bugünkü Akseki-Kepez mevkiinde olup 6. yy'dan itibaren Notitia'larda zikredilen Manaua kasabasından alır. Yörenin eski yerli halkına Manavlu adı verilir ve `Akseki tarafından geldikleri` rivayet edilir. ■ En erken 1199'da Ermenice bir kaynakta görülen +ğat ekinin anlamı belirsizdir. Osmanlı döneminde nehrin batı yakası Manavgat nahiyesi/kazası, doğu yakası ise Düşenbe nahiyesi idi. ■ Bugünkü ilçe merkezi, Manavgat köprüsü kenarındaki Pazarcık mevkiinde kuruldu. SN
■ © 03.07.1818 Manavgat kazası dahilinde iskan edilen Karahacılı ve Eski Yörükan cemaatları Yenişehir sancağı dahilinde Dumanlı dağlarında yaylayıp Ayas ismindeki mahallerde güzleyip Teke Köprüsü civarında kışlaklarında bulundukları zaman her tarafta memleket ayanı fazla tekalif ve aidat talebiyle tazyik ettiklerinden men‘i hakkında. deyar heyran
  Türkler mah - Alanya - Antalya
1928k: Kürtler
1911ht: KürdDamları
■ Kimlik değişimi ilgi çekicidir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km