Köprübaşı adında 26 yerleşim bulundu.
sırala 
  Köprübaşı ilçe - Köprübaşı - Manisa
Eski adı: -
■ Baraj gölü altında kalan Borlu kasabası yerine 1958 sonrasında kurulan yeni yerleşimdir. 1991'de ilçe oldu. SN
  Köprübaşı mah - Geyve - Sakarya
1521t: Köprübaşı
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ 1521 tarihli Hüdavendigâr Livası tahrir defterinde `Karye-i Köprübaşı ki zimmîlerdir, Sakarya köprüsü maslahatı için sürgün gelmişlerdir` (Barkan I.473.) şeklinde sözü edilen yerleşim bugünkü Alifuatpaşa beldesi veya ona 2 km mesafede olan Köprübaşı köyü olabilir. SN
  Köprübaşı mah - Anamur - Mersin
hl: Ferizler
■ 20. yy başında kısmen Roman yerleşimi.
  Köprübaşı mah Göksu - Mut - Mersin
Alevi (Tahtacı) yerleşimi
  Köprübaşı mah Çatpınar - Boyabat - Sinop
1908hk: Yalak
  Köprübaşı mah - Vezirköprü (Köprübaşı bucağı) - Samsun
1925ht: Köprübaşı
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Köprübaşı mah - Bünyan (Elbaşı bucağı) - Kayseri
1928k: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
■ Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köy hakkında "1940’lı yıllara kadar Ermenilerle meskun olan köyde, Ermeniler peyderpey köyü terk etmişler ve yerlerine Bulgaristan’dan gelen Türk soydaşlarımız yerleştirilmiştir. Avşar kökenli ailelerde mevcuttur." denilmiş. Sıvrın köyüyle karıştırıyor olmayasın Qazi? metonio
■ Ekrek köyüne 1970li yıllarda Kağızman Gümüştepe ve Arpaçay Mescitli köylerinden Redkan aşiretinden Kürtler göç etmiştir. Köy nüfusunun büyük bölümü Kürtlerden oluşur. Edit; hayır karıştırmıyorum, aileleri yakinen tanıyorum. Qazi
  Köprübaşı köy - Görele - Giresun
■ Koyunhamza köyünden ayrılmıştır. SN
  Köprübaşı mz - Ergani - Diyarbakır
Kr: Kotepirê [ Kürd "köprüayağı" ]
  Köprübaşı ilçe - Köprübaşı - Trabzon
1928k: GarbîGoneşara [ Yun ]
■ Garbi Goneşara, köprübaşı ilçesinin adı değildir. Köprübaşı ilçesinin yerleşim yeri olarak kullanılması cumhuriyet dönemine denk geldiğinden ismi Köprübaşı olarak verilmiştir. Garbi Goneşara diğer adıyla Büyükköy diye bilinen şu an Köprübaşı ilçesine bağlı Fidanlı mahallesinin adıdır. Fakat söyleniş şekli Goneşara olarak telaffuz edilmeyip Güneşara diye söylenir ve adın menşei güneş arama çalışması anlamına gelen güneşara olarak anlatılır. Ayrıca bu köyde Arekel diye bilinen bir yerleşim yeri de vardır, ki Arakel [havari anlamına gelir ve çok yaygın bir kilise adıdır.] Yöre halkının dilinde Ermenice ve Rumca birçok kelime vardır. ali şükrü parlak
  Köprübaşı köy - Tercan - Erzincan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Köprübaşı mah - Kızıltepe - Mardin
1928k: Curnik [ Kürd curnik "yalak" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Köprübaşı köy - Çayeli - Rize
Eski adı: Adabaşı
■ Sırtköy'den ayrıldı. SN
■ Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan, Çepni Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Köprübaşı köy - Çamlıhemşin - Rize
Lz: Abiçxo [ Laz ]
1916ht: Abişxo
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Köprübaşı köy - Siirt_M - Siirt
1928k: Serpir [ Kürd serpir "köprübaşı" ]
  Köprübaşı mah - Olur - Erzurum
R1889: Köprübaşı
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Öncelikle köyde daha önce hiç Kürd nüfus bulunmamıştır. 20. yüzyılda köy de Kıpçak Türkleri, yerli Türk Dadaşlar ile Ermeniler yaşamaktaydı. Ermeniler 1915-1916 yıllarında Suriye ve Lübnan'a tehcir edilmiştir. Eğer köyde Kürd varsa kuvvetle muhtemel Ermeni kökenlidir. Günümüzde köy halkı Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Köprübaşı köy - Tuzluca - Iğdır
E1900~, 1928k: Çınçavan [ Erm ]
1900hb: Çengabad
Azeri/Kürd yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km