haritada ara :   km  
Köprübaşı adında 31 yerleşim bulundu.
sırala 
Musevo Мусево köy - Ardino - Kırcali BG
1909hr 📖: Köprübaşı
Pomak yerleşimi
Köprübaşı köy - Ezine - Çanakkale
1912h 📖: Köprübaşı
■ Sarmısak Köprüsü adı verilen köprü yakınındadır. SN
Köprübaşı ilçe - Köprübaşı - Manisa
1911h 📖: -
■ Baraj gölü altında kalan Borlu kasabası yerine 1958 sonrasında kurulan yeni yerleşimdir. 1991'de ilçe oldu. SN
Köprübaşı mah - Geyve - Sakarya
1521t 📖: Köprübaşı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ 1521 tarihli Hüdavendigâr Livası tahrir defterinde `Karye-i Köprübaşı ki zimmîlerdir, Sakarya köprüsü maslahatı için sürgün gelmişlerdir` (Barkan I.473.) şeklinde sözü edilen yerleşim bugünkü Alifuatpaşa beldesi veya ona 2 km mesafede olan Köprübaşı köyü olabilir. SN
Köprübaşı mah - Anamur - Mersin
1928 📖: Feruzeler + Feruzeler Kıbtiyanı [ Tr kıbtî "çingene" ]
hl 📖: Ferizler
■ 20. yy başında kısmen Roman (Çingene) yerleşimi.
Köprübaşı mah Göksu - Mut - Mersin
Alevi-Türk (Tahtacı) yerleşimi
Köprübaşı köy - Kargı - Çorum
1919hb 📖: Köprübaşı
Köprübaşı mah Çatpınar - Boyabat - Sinop
1487c 1908hk 1908h: Yalak
Köprübaşı köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Horgu
Köprübaşı mah - Vezirköprü (Köprübaşı bucağı) - Samsun
1925h 📖: Köprübaşı
Ç1920~ 📖: Şınahohable
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
Köprübaşı mah - Bünyan (Elbaşı bucağı) - Kayseri
1928 📖: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
■ Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Ekrek köyüne 1970li yıllarda Kağızman Gümüştepe ve Arpaçay Mescitli köylerinden Redkan aşiretinden Kürtler göç etmiştir. Köy nüfusunun büyük bölümü Kürtlerden oluşur. Qazi
Köprübaşı mah - Tekkeköy - Samsun
1926h 📖: Tayyipli
Köprübaşı köy - Görele - Giresun
1916h 📖: -
■ Karakeş köyünün dereboyu mıntıkasında kurulan yeni köydür. SN
Köprübaşı mz - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖: Kotepirê [ Kr "köprüayağı" ]
■ Kürt yerleşimidir. Mehmet Kaya
Köprübaşı ilçe - Köprübaşı - Trabzon
1928 📖: Garbî Goneşara [ Yun ]
■ Garbi Goneşara, köprübaşı ilçesinin adı değildir. Köprübaşı ilçesinin yerleşim yeri olarak kullanılması cumhuriyet dönemine denk geldiğinden ismi Köprübaşı olarak verilmiştir. Garbi Goneşara diğer adıyla Büyükköy diye bilinen şu an Köprübaşı ilçesine bağlı Fidanlı mahallesinin adıdır. Fakat söyleniş şekli Goneşara olarak telaffuz edilmeyip Güneşara diye söylenir ve adın menşei güneş arama çalışması anlamına gelen güneşara olarak anlatılır. Ayrıca bu köyde Arekel diye bilinen bir yerleşim yeri de vardır, ki Arakel [havari anlamına gelir ve çok yaygın bir kilise adıdır.] Yöre halkının dilinde Ermenice ve Rumca birçok kelime vardır. ali şükrü parlak
■ İlçenin tamamına yakını "Rumca" ve "Türkçe" anadilli "Horum" adı verilen yerli halktan müteşekkildir. Ali
■ Köprübaşı kaza merkezinde Rumca konuşulmaz. Ulaşılan bilgiler 20. yy başlarında da Rumca konuşulmadığını gösteriyor. Bugün halk Sünnidir ve kendisini 'Türk' olarak ifade etmektedir. Köprübaşı kazasında sadece 'Beşköy' beldesi Rumca konuşur. Cihad Gümüs
Köprübaşı köy - Tercan - Erzincan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Köprübaşı mah - Sur - Diyarbakır
■ Köy 1939 senesinde Ambar Çayı'nın kenarına Bulgaristan'dan gelen Muhacir Türkler için kurulmuştur. Mehmet Kaya
Köprübaşı mah - Kızıltepe - Mardin
1928 📖: Curnik [ Kr "yalak" ]
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Önceleri Arap yerleşimi iken halen Karadeniz kökenli aileler yaşar. SN
Köprübaşı köy - Çayeli - Rize
Eski adı: Adabaşı
■ Sırtköy'den ayrıldı. SN
Köprübaşı köy - Çamlıhemşin - Rize
Lz2009 📖: Abiçxo [ Lz ]
1916h 📖: Abişxo
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Köprübaşı köy - Sason - Batman
1917h 📖: Şevlikân | Çevrik
Kürt-Sünni yerleşimi
Köprübaşı mah Hınıs - Hınıs - Erzurum
1916h 📖: Xarabkilise
1902hb 📖: Kiliseköy
Köprübaşı köy - Siirt_m - Siirt
1928 📖: Serpir [ Kr "köprübaşı" ]
Köprübaşı mah - Olur - Erzurum
R1889 📖: Köprübaşı [ Tr ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
Köprübaşı köy - Tuzluca - Iğdır
Eski adı: Çengabad
1901hb 📖: Çinçavat [ Erm çnçahavad "imansız, dini bozuk" ]
■ Çinçavat tabiri Kafkasya ve Kuzeydoğu Türkiye'de dinen sapkın sayılan `öteki` gruplar için kullanılır. Özellikle Kars'ta 'Yerli' olarak tanınan Müslüman ahaliyi Karapapaklar ve Türkmenler Çinçavat olarak adlandırırlar. Sözcük Ermenicedir. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.