Hozan adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Özpınar mah - İkizce - Ordu
1945h : Hozan
  Hozat ilçe - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Xozat | Dersim
1518b : Xozad
Y610 📖 Xozanon
E630 E1079 📖 📖 Xozan (idari bölge)
U 📖 Xuzanu (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Eski kaynaklarda Xozan ve Xozad olarak geçen yöre, bugünkü Çemişgezek ve Hozat'ı içeren bölgedir. Bugünkü ilçe merkezi 19. yy'da kuruldu; 1920'li yıllara dek Dersim sancağı merkezi oldu. İl merkezi daha sonra Kalan (Tunceli) kasabasına taşındı. ■ 1894 Mamuretülaziz Salnamesine göre Hozat'ta 239 Ermeni ve 838 Müslüman nüfus yaşamaktaydı. SN
■ İlçede Alevi Zazalar çoğunluk teşkil etmesinin yanında, Altınçevre,Sarısaltık,Akören köylerinin nufüsu tamamen Türktür.Bu köyler dışında 9 yerleşimde daha Türkler bulunmaktadır.Toplamda 12 yerleşiminde Türkler bulunmaktadır. Mehmet Ali
■ İlçede Zaza Aleviler'in çoğunluk olmasının yanında Sünni Türkler ve Alevi Türkler bulunmaktadır.Saltuklu beyliği ortadan kaldırıldıktan sonra Saltuklular’dan sağ kalanlar Dersim’e sığındılar.Bu dönemde Saltuklu beylerinin tamamına yakını Dersim'e sığındı. Veli Günaydın


Grafik harita göster     haritada ara : km