Hop adında 5 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çukurelma mah - Çermik - Diyarbakır
Kr: Kaf?
1928k: Hop [ Erm/Kürd hop "su bendi" ]
Zaza yerleşimi
■ Eski haritalarda görülen Kaf köyü Ağırmat'ın kuzeyinde olup halen baraj gölü altında kalmış olmalıdır. Çukuralma köyü eski haritalarda Hop adıyla kayıtlıdır. SN
  Haktanır köy - Yayladere - Bingöl
1928k: Xop
E1902: Xoptsor [ Erm խոփձոր "saban deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Taşlıca mz - Nusaybin - Mardin
Kr: Hop [ Kürd hop "bent" ]
  Asmadere köy - Beşiri (Beşpınar bucağı) - Batman
1928k: Hop [ Kürd "su bendi" ]
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi.
  Hopa ilçe - Hopa - Artvin
Lz: Xop'e
1854hk: Xopa
Y1033bw: Anakouphê (başka yer)
Laz/Hemşinli yerleşimi
■ 11. yy Bizans belgelerinde beliren Anakophê kalesinin Aprasos/Abuislah (Esenkıyı) mevkiinde olduğunu Honigmann gösterir. İdari bölgenin bu kaleden dolayı adlandrıldığını ve daha sonra bölge adının şimdiki ilçe merkezine verildiğini düşünmek gerekir. Kasaba nüfusu yaklaşık eşit sayılarda Lazlar ve Ermenice konuşan Hemşinlilerle daha az sayıda Gürcülerden oluşur. SN
■ Gürcüce: Xupati || Xopati || Xopca (ხუფათი||ხოფათი||ხოფჯა). GEO


Grafik harita göster     haritada ara : km