Heserek adında 1 yerleşim bulundu.
  Anıl köy - Çemişgezek - Tunceli
E1900 AY, K: Hazari [ Erm ]
1835 NüfÇ: Heserek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1914'te 350 nüfuslu Ermeni yerleşimi idi; Surp Yerortutyun kilisesi vardı. 1993'te boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km