Harmanlı adında 15 yerleşim bulundu.
sırala 
  Harmanlı köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928k: Harmanlı
Alevi yerleşimi
  Harmanlı köy - Biga (Bakacak bucağı) - Çanakkale
1928k: Filik
Pomak yerleşimi
  Harmanlı mah Paşalimanı - Erdek - Balıkesir
1928k: Avlonya
1795h: Aloni [ Yun "harmanyeri" ]
Boşnak yerleşimi
■ Adaya Yunanca eski adını (Alônêssos = `harmanlı adası`) veren yerleşim burasıdır. SN
  Harmanlı mah - Karacabey - Bursa
Y1900~: Primikíri [ Yun ]
1890hk, 1928k: Kirmikir
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Harmanlı mah - Karapürçek - Sakarya
Çr: Tsixinara
1946k: İrfanievvel
1928k: İrfaniyeEvvel [ Tr "Birinci İrfaniye" ]
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Harmanlı bld - Gölbaşı (Harmanlı bucağı) - Adıyaman
1928k: Perveri [ Kürd ]
1914hk: Pelvere
Türkmen yerleşimi
■ Eskiden Perveri nahiyesi merkez köyü idi. Adını Beydilli/Badıllı Türkmen aşireti reislerinden Muhammed Pervarî'den aldığına ilişkin rivayet kuşkuyla karşılanmalıdır. SN
■ Perveri adı, yörede yaşayan Türkmenlerin ağzında "Pavralı" şekline dönüşmüştür. Murat KINACI
  Harmanlı mah - Arsin - Trabzon
1522t, 1928k: Varvara
Y1432bw: ÁgiaBarbará [ Yun "Azize Barbara" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Harmanlı mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928k: B. Mezra [ Kürd mezrakevir "taşlımezra" ]
  Harmanlı mah - Midyat - Mardin
1928k: BîderMemo [ Kürd bêder Memo "Memo harmanı" ]
Kürd (Omeryan) yerleşimi
■ Mahallemi toplumuna bağlı Kürt köyüdür. SN
  Harmanlı köy - Ardanuç - Artvin
1913hk, 1927: Xaraul [ Tr "karakol" ]
  Harmanlı köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928k: Penkans
E1902: Pegants [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Harmanlı köy - Susuz - Kars
1928k: B. Zaim
E1902: Zaim [ Tr "zeamet sahibi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1854 Kırım Harbi sırasında Rus kumandanı Orbelian bu köyde öldü. 19. yy sonunda 255 Ermeni nüfusu vardı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km