Harami Cüdkanlı adında 1 yerleşim bulundu.
  Tuzyaka mah - Kulu - Konya
1956 📖 Harami Cüdkanlı [ Kr cudikan "aş." ]
Kürt (Sünni) (Cudikan ) yerleşimi
■ © 03.09.1816 Malatya Kazası'nın Şiro[Pötürge] Nahiyesi'ne tabi Tenniç ve Balyanlu Köyüne, Tepehane Köyünden ve Cihanbekli, Sinan, Melukanlı [Molikanlı], Teştekanlu[?], Kotanlu [Cudkan] aşireti halkından bazı kimseler basıp harab ve yağma ettiklerinden tedîpleri hakkında kuvvetler sevkine dair. deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km