Hamitabat adında 5 yerleşim bulundu.
sırala 
  Hamitabat köy - Lüleburgaz - Kırklareli
1928k: Hamitabat
Eski adı: Domuzorman
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Hamitabat mah Tunçbilek - Tavşanlı - Kütahya
1928k: Hamitabat
■ © 10.09.1900 Kütahya sancağına bağlı Tavşanlı nahiyesinde iskan edilen Kazak muhacirleriyle Kızıl Keçili Aşireti'nin teşkil ettikleri karyenin, Hamidabad namıyla tesmiyesi. deyar heyran
  Hamitabat mah - İnegöl - Bursa
1960-: Tuzaklıgöl
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Hamitabat köy - Söğüt - Bilecik
1521t: Karaviran
■ 1573 senesinde 23 hâne olan köyün nüfusu 1845 senesinde 102 hâne kaydedilmiştir. 15. ve 16. asırda yazılan tahrir defterlerinde pâdişâhın burayı Bahşeyiş oğlu İlyas'a hediye ettiği İlyas'ın buradan elde ettiği vergiyi (haracı?) Gölcük'te (bkz. İlyasbey köyü, Bilecik) yaptırdığı zâviye ve mescide vakfettiği yazmaktadır. O vakitler Karaviranın 10 âdet çiftlik yeri olduğu belirtilmiştir. Hanımlar kirlik denilen siyah renkli, ferâce gibi, mantoya benzer bir şey giyer beyaz baş örtüsü takarlar, etraf köylerin hepsinde bu böyledir kirliğin bele bağlama şeklinden kimin hangi köyden olduğu farkedilir. Börülceli mantı severek yenilir. Manav
  Hamitabat mah - Serdivan - Sakarya
2008rg: Kâzımpaşa
1902hk: Hamitabad
■ Eskiden Kâzımpaşa adlı bucak merkezi iken 2008'de Serdivan ilçesi kurulunca eski adı olan Hamitabat adıyla mahalle oldu. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km