haritada ara :   km  
HamidAbad adında 4 yerleşim bulundu.
sırala 
Hamitabat mahalle (Tunçbilek bağ) - Tavşanlı - Kütahya
1900z 📖: Hamidabad [ Türkçe "(Abdül)hamit kasabası" ]
■ © 10.09.1900 Kütahya sancağına bağlı Tavşanlı nahiyesinde iskan edilen Kazak muhacirleriyle Kızıl Keçili Aşireti'nin teşkil ettikleri karyenin, Hamidabad namıyla tesmiyesi. deyar heyran
■ Koord: 39° 39' 11'' D, 29° 29' 39'' K
Hamitabat mahalle - İnegöl - Bursa
1928 📖: HamidAbad
Eski adı: Tuzaklıgöl
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 0' 15'' D, 29° 44' 19'' K
Isparta il - Isparta Merkez - Isparta
1911h 📖: Hamidabad
1484 📖: Isparti
1282 1333 📖 📖: Sabarta
Y-146 📖: Saporda [ Anadolu Dilleri ]
■ Antik Saparda/Sabarta adından türeyen kent adının Yunanistan’daki antik Sparta ile ilgisi eğer varsa açık değildir. • Osmanlı döneminde idari birim (sancak) adı olan Hamid 14. yy’da bölgede hüküm süren Hamid Oğulları beyliğinden gelir. SN
■ 24 Ekim 1926 tarih ve 4248 sayılı İcra Vekilleri kararıyla İsparta olmuştur. Ramazan Topraklı
■ Koord: 37° 45' 49'' D, 30° 33' 9'' K
İmranlı ilçe - İmranlı - Sivas
1916h 📖: Umraniye [ Türkçe "bayındır yer" ]
1890y: Hamidabad [ Türkçe "Abdülhamid eseri" ]
1400~ 📖: Çit (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Bölge adı 14. yy ortalarında Kadı Burhaneddin döneminden beri Çit veya Çit Sahrası adıyla anılır. Önemsiz bir köy iken 19. yy sonlarında Kafkasya ve Erzurum muhacirlerinin iskanıyla önem kazandı. 1890’da Hamidabad adı verildi. Halen nüfusun bir kısmı Erzurum-Kars muhaciri, bir kısmı ise Kürt Alevidir. SN
■ © 30.06.1862 Sivas Çit [İmranlı] kazasında Koçkiri Aşireti'nin Boy Bey'i Kapı Mahmudi Kasım Ağa ile oğlunun muğayir-i hal ve harekatlarına dair... [deyar heyr] SN
■ Koord: 39° 52' 29'' D, 38° 6' 43'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.