Hacıköy adında 20 yerleşim bulundu.
sırala 
  Hacıköy köy - Biga (Gümüşçay bucağı) - Çanakkale
Çr: Çeçeney
1928k: Maksudiye
1906hk: Hacıköy
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Hacıköy köy - Gölpazarı - Bilecik
1521t: HacıMezrası
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Hacı mah Alagöz - Türkeli - Sinop
1928k: Hacıköy
  Gümüşhacıköy ilçe - Gümüşhacıköy - Amasya
Eski adı: Hacıköy
1378am: Artukabad
Eski adı: Gemara/Gemari
■ Daha önce Gümüş kazasına bağlı Hacıköy nahiye merkezi iken 1881'de Gümüş kaza merkezi buraya taşındı. 1378'den önceki bir tarihte yörenin beyi olan Sadreddin Artuk Bey onuruna Artukabad adını aldı. 1491'den itibaren Gümüş Madeni nazırı olarak burada oturan Hacı Ahmed Çelebi onuruna Hacıköyü adı verildi. Halk arasında 'Hacı Nazır Köyü' adı da kullanılır. (AmT I.287). SN
■ © 14.10.1865 Rişvan Aşireti'nden olup Artukabad Kazası'nın Avare-i Sağir [?] karyesinde katledilen Kürd Ömer'in katl zanlıları olan mezkur köy ahalisinden deyar heyran
■ İlçe genelinin %60 civarı Alevi, %40 civarı Sünnidir. metonio
  Çekerek ilçe - Çekerek - Yozgat
1928k: Hacıköy
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ İlçe adının kaynağı Çekerek ırmağıdır. Kökeni belirsizdir. SN
  Hacıköy mah Çağlayan - Şebinkarahisar - Giresun
1860b: Hacıköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Hacıköy köy - Refahiye - Erzincan
1848d: Hacıköy
■ © 09.03.1848 Kemah'ın Gercanis nahiyesine tabi Hacıköy halkı ... deyar heyran
  Hacıköy mah - Vakfıkebir - Trabzon
1913tz: Hacıköy
1876s: Adanoz [ Yun ]


Grafik harita göster     haritada ara : km