Hacıköy adında 20 yerleşim bulundu.
sırala 
  Hacıköy köy - Biga (Gümüşçay bucağı) - Çanakkale
Ç: Çeçeney
1928: Maksudiye
1902hk: Hacıköy
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Hacıköy köy - Gölpazarı - Bilecik
1521t: Hacımezrası
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Hacı mah Alagöz - Türkeli - Sinop
1928: Hacıköy
  Gümüşhacıköy ilçe - Gümüşhacıköy - Amasya
1500~: Hacıköy
1378: Artukabad (idari bölge)
■ Daha önce Gümüş kazasına bağlı Hacıköy nahiye merkezi iken 1881'de Gümüş kaza merkezi buraya taşındı. 1378'den önceki bir tarihte yörenin beyi olan Sadreddin Artuk Bey onuruna Artukabad adını aldı. 1491'den itibaren Gümüş Madeni nazırı olarak burada oturan Hacı Ahmed Çelebi onuruna Hacıköyü adı verildi. Halk arasında 'Hacı Nazır Köyü' adı da kullanılır. (AmT I.287). SN
■ © 14.10.1865 Rişvan Aşireti'nden olup Artukabad Kazası'nın Avare-i Sağir [?] karyesinde katledilen Kürd Ömer'in katl zanlıları olan mezkur köy ahalisinden deyar heyran
■ İlçe genelinin %60 civarı Alevi, %40 civarı Sünnidir. metonio
  Çekerek ilçe - Çekerek - Yozgat
1928: Hacıköy
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ İlçe adının kaynağı Çekerek ırmağıdır. Kökeni belirsizdir. SN
  Hacıköy mah Çağlayan - Şebinkarahisar - Giresun
1860: Hacıköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Hacıköy köy - Refahiye - Erzincan
1848z: Hacıköy
■ © 09.03.1848 Kemah'ın Gercanis nahiyesine tabi Hacıköy halkı ... deyar heyran
  Hacıköy mah - Vakfıkebir - Trabzon
1913a: Hacıköy
1876s y: Adanoz [ Yun ]


Grafik harita göster     haritada ara : km