Hacıbekir adında 3 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yukarıhacıbekir mah - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
Kr: AxleraJor
1910ht: Hacıbekir yk.
Kürd (Hêcibî ) yerleşimi
■ © 28.04.1802 Karaman eyaleti dahilinde Koçhisar nahiyesinin Paşadağı civarında bulunan Rişvan ve Hecyanlı Kürd aşiretlerinin yüz elli binden fazla koyun ve keçileri bulunduğu haber alındığından hepsinin sayılarak yapağı resmi alınması. deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km