Gezo adında 4 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gesi mah - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
Eski adı: Gezi
1968k: Bağyurdu
1925ht: Gesi
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 8. yy'da Ariaratheia (bugünkü Pınarbaşı) piskoposunun Arap akınları nedeniyle buraya taşınması üzerine önem kazanan Kasê/Kasi kentidir. SN
  Çınar mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928k: Gezo [ Kürd ]
Zaza yerleşimi
  Gezköy mah Dadaşkent - Aziziye - Erzurum
1928k: Gez
E1902: Ges [ Erm կէս? "yarımköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Dadaşkent yeni yerleşim alanının kenarında bulunan eski Ermeni köyü istimlak edilerek yıkılmıştır. 1790 tarihli yazıtı bulunan Surp Minas kilisesi kısmen ayaktadır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km