Gez adında 4 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gesi mah - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1990 📖 Gezi
1968 📖 Bağyurdu
1522t 📖 Gesi
Y787 📖 Kásê sıf. Kassianê [ ArNog ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 8. yy'da Ariaratheia (bugünkü Pınarbaşı) piskoposunun Arap akınları nedeniyle buraya taşınması üzerine önem kazanan Kasê/Kasi kentidir. 20. yy başında Rum nüfus çoğunluğuyla birlikte Ermeni ve İslam cemaatleri vardı. SN
  Çınar mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928 📖 Gezo [ Kürd "balsıra" ]
Zaza yerleşimi
  Gezköy köy - Bayburt_M (Maden bucağı) - Bayburt
1835a 📖 Gez
  Gezköy mah Dadaşkent - Aziziye - Erzurum
1928 📖 Gez
E1902 📖 Ges [ Erm "yarım" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Dadaşkent yeni yerleşim alanının kenarında bulunan eski Ermeni köyü istimlak edilerek yıkılmıştır. 1790 tarihli yazıtı bulunan Surp Minas kilisesi kısmen ayaktadır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km