Gevirgevrik/Gurgurik adında 1 yerleşim bulundu.
  Eskiharman köy - Ağrı_M - Ağrı
1928: Gevirgevrik / Gurgurik [ Kürd kewir gewrik "bozcataş" ]
■ 20. yy başında kısmen Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Az miktarda Karapapak aileler yaşamakla birlikte çoğunluğu Kürttür. seyyah


Grafik harita göster     haritada ara : km