Ges adında 3 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gesi mah - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1990: Gezi
1968: Bağyurdu
1925h y: Gesi
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 8. yy'da Ariaratheia (bugünkü Pınarbaşı) piskoposunun Arap akınları nedeniyle buraya taşınması üzerine önem kazanan Kasê/Kasi kentidir. 20. yy başında Rum nüfus çoğunluğuyla birlikte Ermeni ve İslam cemaatleri vardı. SN
  Yeşilyamaç köy - Kemaliye - Erzincan
1946: Geşo
E1902: Gaşo
■ Gaşo köyü ahalisinin 18. yy'da topluca Müslümanlaşması hakkında bkz. Sırvandzyants (Arsen Yarman 292). SN
  Gezköy mah Dadaşkent - Aziziye - Erzurum
1928: Gez
E1902: Ges [ Erm "yarım" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Dadaşkent yeni yerleşim alanının kenarında bulunan eski Ermeni köyü istimlak edilerek yıkılmıştır. 1790 tarihli yazıtı bulunan Surp Minas kilisesi kısmen ayaktadır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km