Germili adında 4 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gedikler köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 K: Germili
E1900 AY, Epr: Garmıri [ Erm "kızıl" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 20. yy başında 200 kadar Hıristiyan Ermeni ile birlikte 70 hane (400 nüfus) 18. yy sonlarında Müslüman olmuş Ermeni kökenli aile yaşamaktaydı. SN
  Yedigöze köy - Elazığ_M - Elazığ
1928 K: Germili
E1900 Epr II.334: Garmri [ Erm garmri "kızıl" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yeşilçat köy - Erzincan_M (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1928 K: Germili
E1900 Epr II.334: Garmri
1642 : Germiri [ Erm garmri "kızıl?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Garmir, gen. Garmri sözcüğü `kızıl` veya `Kayserili/Kapadokyalı` anlamına gelebilir. SN
  Aksöğüt köy - Kelkit - Gümüşhane
1876 S-Tr, K: Germüri/Germürü [ Erm garmir, garmıri "kızıl" ]
1680 : Germili
■ Evliya Çelebi Müslüman ve Ermeni reayası olan mamur bir köy olarak tanımlar. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km