Geçimli adında 4 yerleşim bulundu.
sırala 
  Alahan mah - Mut - Mersin
1968k: Geçimli
1928k: Malya
Y535: Meloê
■ Malya ve Fenk (Manastır) olmak üzere iki mahalledir. 5. yy'a ait ünlü Alahan Manastırı bu köyün karşı yanında sarp bir noktadadır. Bizans döneminde piskoposluk (`kaza`) idi. SN
  Geçimli köy - Hozat - Tunceli
1925ht: Ergan
E1878: YerganInguz [ Erm Երկան Ընկուզ "Ergan köyü Cevizler mah." ]
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 975 yılında kurulan anıtsal Ergani Surp Garabed manastır kilisesi 1877'de kısmen harap durumdaydı. Kalıntısı mevcuttur. 20. yy başında 70 kadar Alevi ve 30 kadar Ermeni nüfus kaydedilmiştir. SN
  Geçimli köy - Tutak - Ağrı
Kr: Şemê
1911ht: Şemî
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Daha önce Karapapak iskan edilmişken halen Kürt köyüdür. SN
  Geçimli köy - Hakkari_M - Hakkari
Kr: Rumtik
1946ht: Rontik
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Dağda bulunan eski köy merkezi terk edilerek dere kıyısındaki Çemihiyo mevkiine taşındı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km