Galun adında 1 yerleşim bulundu.
  Kekliktepe köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 K: Galun
Alevi yerleşimi
■ © Gömlek No:13223 Divriği kazası, Ziniski nahiyesi, Galun karyesi İslam ahalisinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km