Gündoğdu adında 31 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gündoğdu mv - Konak - İzmir
1925-: Bellavista [ Lat bella vista "güzel manzara" ]
■ 4 Ağustos 1925'te adı Gündoğdu Meydanı olarak değiştirildi. SN
  Gündoğdu köy - Yenice - Çanakkale
1906hk: Alakilise
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Bulgaristan göçmeni/Ahıska Türkü yerleşimi
■ 1914 sonrasi Bulgaristan Plovdiv'den, 1916 sonrasi Rus yönetimindeki Posof'tan göçler aldi. Rumlar 1914 nisanında Balya'ya sürgün edildi. Manav
  Gündoğdu mah - Marmara - Balıkesir
1911ht: Perastos
1795h: Perasto [ Yun perastós "geçiş, geçme" ]
1525p: Midillü
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Çoğunlukla Kastamonu Abana göçmenidir. SN
■ Köylü 1915 hâziranında Bandırmaya sürgün edildi. Manav
  Gündoğdu mah - Osmangazi - Bursa
Y1900~: Palladári
1521t: Filadar
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ 1303 senesinde gerçekleşen tekfur harpleri ve teslimiyetinden sonra Bursa ovasındaki Rum köylerinin bir kısmı, özel müsâde ile yerlerinde kalmışlar. Bursa kalesindeki Rumlara da Osmanlı övmeye gönderilmişler ve kale teslim olmuş (Bursa Araştırmaları Vakfı). 1924'de Vodinalı Pomaklarla Komotinili (Gümülcine) diğer mübâdiller iskân edildi. Rumların köyü ne vakit terkettikleri bilinmiyor, hepsi veya mühim bir kısmı Kapadokyalı, Pontoslu ve Doğu Trakyalı Helen mültecilerle Edessanın en büyük köylerinden Exaplatanos köyüne iskân edildi. Manav
  Gündoğdu mah - İzmit - Kocaeli
1890hk, 1928k: Mihaliç
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1300 nüfusuyla tahminen 17. asırda kurulmuş. Helence ibâreli çeşme kitabesinde 1674 târihi tespit edilmiştir. Doğusunda ve batısında kalan vâdilerde paşasuyu su kemeri ile küçük bir kilisenin de olduğu Ayazma [ Yun agíasma "kutsal yer, ziyaret" ] bulunur. 1921'de Rumlar kaçınca 5-6 Pomak muhâcir bâzı evlere yerleşmiş. 1924'te İskeçe'nin kuzeyindeki Yeni Köy (Neochori), Hüseyin (Ioniko), Hocalar (Stavrochori), Demirtaş (Sidiropetra), Mahmudlu (Dafnonas) köylerinden mübâdiller yerleştirilince evler nedense Pomakların elinden alınmış. Manav
  Gündoğdu köy - Bucak - Burdur
1928k: Kuzköy
  Gündoğdu mah - Manavgat (Taşağıl bucağı) - Antalya
1928k: FettahlıAşireti (aş.)
■ Cumhuriyet dönemine dek konar göçer cemaati idi. SN
  Gündoğdu köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643avş, 1928k: Karaköy
Alevi yerleşimi
  Gündoğdu mah - Ortahisar - Trabzon
1928k: Munda [ Yun moundá "kuzyer, koyu" ]
  Gündoğdu mah - Dicle - Diyarbakır
1928k: Xalefan [ Kürd xelefan "halifeler (aş.)" ]
Zaza yerleşimi
  Gündoğdu bld - Rize_M (Gündoğdu bucağı) - Rize
1913tz: Hamidiye [ Tr "(Abdül)hamit yeri" ]
1876s: Fetekoz
Y933bw: Theotókos [ Yun theotókos "Meryemana" ]
■ Bryer & Winfield sf. 330'da Agía Theotókos kilisesinin 933/934 yılına ait onarım yazıtını verir. Rumcadan alınan sözcüklerde /th/ > /f/ evrimi yaygındır. SN
  Gündoğdu mah - İspir - Erzurum
1928k: Dangisi
E1912: Dangés [ Erm gés "yarım" ]
  Gündoğdu köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
1928k: Gundo [ Kürd gundo "köy" ]
  Gündoğdu mah Uludere - Uludere - Şırnak
1928k: Helet
  Gündoğdu köy - Taşlıçay - Ağrı
1928k: ŞemiKomu [ Kürd Goma Şemê "Şemo komu" ]
Kürd (Plakani) yerleşimi
■ Şıkeft isimli bir mezrası vardır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km