Gümüşparmak adında 1 yerleşim bulundu.
  Dedeşen köy - Göle - Ardahan
1854h: Dadaşen
1514: Göle (harabe)
E630: Goğa [ Kola] Կողա (kale)
G00: Kola კოლა (kale)
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Göle ilçesine adını veren tarihi Kola/Göle kalesi muhtemelen bu köyün sırtındaki büyük kaledir. Gürcü Vekayinamesi bu yerin Milattan önce kral Parnavaz zamanında beylik olduğunu bildirir. SN
■ Köyün adı Gürcüce ana köy anlamına gelen 'Dedaşeni' isminin değişime uğramış halidir. meriç


Grafik harita göster     haritada ara : km