Güdgânlı adında 1 yerleşim bulundu.
  Günyüzü mah - Cihanbeyli - Konya
1928k: Kethüda Cudkanlı [ Kürd cudikan "aş." ]
1910ht: Güdgânlı
Kürd (Cudikan) yerleşimi
■ © 03.09.1816 Malatya Kazası'nın Şiro[Pötürge] Nahiyesi'ne tabi Tenniç ve Balyanlu Köyüne, Tepehane Köyünden ve Cihanbekli, Sinan, Melukanlı [Molikanlı], Teştekanlu[?], Kotanlu [Cudkan] aşireti halkından bazı kimseler basıp harab ve yağma ettiklerinden tedîpleri hakkında kuvvetler sevkine dair. deyar heyran
■ Mahalle halkının 2/3'ü Sarayönü ilçesinden gelen Yörük Türkmenler'inden, kalan 1/3'ü ise Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy


Grafik harita göster     haritada ara : km