Gökler adında 6 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gökler bld - Gediz - Kütahya
1910h 📖 Gökler [ Tr "mavi gözlüler" ]
  Gökler köy - Çavdarhisar (örencik bucağı) - Kütahya
1928 📖 Gökler
  Gökler mah - Ayaş - Ankara
1925h 📖 Gökler
  Gökler mah - Kulu (Yenice bucağı) - Konya
1891z 📖 Gökler [ Tr "mavi gözlüler" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ © 18.02.1891 Esbkeşan kazasına tabi Panlı karyesi ahalisinden Posluoğlu İbrahim nam şahsın ..... muhakemesini isteyen Gökler karyesi ahalisinden Dördüncü Ordu-yı Hümayun Beşinci Alayı'nın İkinci Taburu'nun Dördüncü Bölüğü onbaşılarından Mehmed bin Ömer'in arzuhali... deyar heyran
■ Karacakurt aşiretinden Türk köyüdür. metonio
  Gökler köy - Ortaköy - Aksaray
1926h 📖 Gökler
  Gökler köy - Bayburt_M - Bayburt
1928 📖 Gökler [ Tr "mavi gözlüler" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km