Fethiye adında 10 yerleşim bulundu.
sırala 
  Fethiye mah - Karesi (Şamlı bucağı) - Balıkesir
1928: Fethiye
1890hk: Dildar Çiftlik
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Fethiye ilçe - Fethiye - Muğla
1665 y: Meğri
Y1308: Mákri [ Yun Μάκρη "uzun" ]
Y-350: Telmêssós [ Luw "Likyalılar (Trmli) kenti" ]
■ Eski Likya dilinden geldiği sanılan Telmêssós adı en az 10. yy'a dek kullanılmıştır. ■ 13. yy'dan itibaren görülen Makri `uzun` adı asıl Fethiye adasının (Şövalye adası, Uzun ada) adı iken daha sonra körfeze ve limana da aktarılmıştır. ■ Fethiye adı Balkan Savaşı'nda şehit düşen havacı Yzb. Fethi Bey'e izafeten 15 Mart 1914 tarihli kararname ile verilmiştir. SN
  Fethiye mah - Yenişehir - Bursa
1911h: Fethiye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Köy arazisi Marmaracık köyü Ermenilerinin mülkü iken 1880'lerde gelen Bulgaristan göçmenleri tarafından zaptedildiği için Fethiye adı verilmiştir. SN
  Fethiye mah - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
Ç: Aturabana
1915h: Fethiye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Ağaçlı nâhiyesi, Kandıra. 1885'de Bulgaristandan geldiklerinde İzmitteki Mihaliç (Gündoğdu) köyünün altındaki ova teklif edilmişse de daha sık ormanlık şehirden uzak yer tercih etmişlerdir. Manav
  Fethiye mah - Kazan - Ankara
1928: Fethiye
1902hk y: Girindos
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Fethiye mah - Çumra - Konya
1901z: Fethiye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni/Kırım Tatarı yerleşimi.
■ 1901 yılında Rumeli muhacirleri iskanı için kurulmuş yeni köydür. SN
■ © Tarih: 27/S /1317 (Miladi 1901) Rumeli muhacirlerinden olup Konya'ya gönderilenlerden Sahra nahiyesinde Yakupviran Mezraası bitişiğindeki Pir Esad Vakfı arazine yerleştirilerek teşkil edilen, karyeye Fethiye adının verildiği. deyar heyran
  Fethiye mah - Yazıhan - Malatya
1928: Fethiye
1854h, 1916h: Hasanbadrik
S1190: Hesna-d'patrîq [ Süry "tekfur kalesi" ]
Y180: Pisonos
Alevi yerleşimi
■ Yun patríkios > Ar batrîq burada `Bizans soylusu` anlamındadır. 1058-1063 döneminde Hesnâ d'patrîq adıyla Süryani piskoposluk makamı idi. SN
■ © 08.07.1894 Malatya sancağı dahilinde kain Akçadağ kazasına merbut Görne nahiyesine tabi Hasnbatrik karyesinin Erguvan nahiyesine rabt ve ilhakına dair... deyar heyran
  Fethiye mah - Vakfıkebir - Trabzon
1928: Fethiye
■ 150-200 yıl önce Alevilikten Sünniliğe geçmiş Çepni köylerindendir. Ağasar deresinin doğusuna geçmiş Çepnilerin kurduğu köylerdendir. metonio
  İyidere ilçe - İyidere - Rize
1913a: Fethiye
1876s: Aspet [ Erm asbed "süvari, sipahi" ]
1876s y: Kalopotam (idari bölge)
Y130: Kalopótamos (neh) [ Yun "iyidere" ]
■ Kalopotamos/İyidere kasabanın 2 km kadar batısında denize dökülen ırmağın ve idari birimin adıdır. İlçe merkezi olan Aspet köyüne 1913'te Fethiye adı verildi ise de Aspet adı 1930'lara dek resmi kayıtlarda geçer. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km