haritada ara :   km  
Fethiye adında 10 yerleşim bulundu.
sırala 
Fethiye mahalle - Karesi (Şamlı bucağı) - Balıkesir
1928 📖: Fethiye
1890hk 📖: Dildar Çiftlik
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 39° 45' 10'' D, 27° 54' 19'' K
Fethiye ilçe - Fethiye - Muğla
1665 📖: Meğri
Y1308 📖: Mákri Μάκρη [ Yunanca "uzun" ]
Y-350 📖: Telmêssós [ Anadolu Dilleri "Likyalılar (Trmli) kenti" ]
■ Eski Likya dilinden geldiği sanılan Telmêssós adı en az 10. yy’a dek kullanılmıştır. ■ 13. yy’dan itibaren görülen Makri `uzun` adı asıl Fethiye adasının (Şövalye adası, Uzun ada) adı iken daha sonra körfeze ve limana da aktarılmıştır. ■ Fethiye adı Balkan Savaşı’nda şehit düşen havacı Yzb. Fethi Bey’e izafeten 15 Mart 1914 tarihli kararname ile verilmiştir. SN
■ Koord: 36° 37' 22'' D, 29° 6' 46'' K
Fethiye mahalle - Yenişehir - Bursa
1911h 📖: Fethiye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Köy arazisi Marmaracık köyü Ermenilerinin mülkü iken 1880’lerde gelen Bulgaristan göçmenleri tarafından zaptedildiği için Fethiye adı verilmiştir. SN
■ Koord: 40° 17' 24'' D, 29° 26' 42'' K
Fethiye mahalle - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖: Fethiye
Ab 📖: Aturabana
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
■ 1871'de bucaklara nâhiye denmeye başlanmıştı. 1885'de Bulgaristan'dan geldiklerinde İzmit'teki Mihaliç (Gündoğdu) Rum köyünün altındaki ova teklif edilmişse de daha sık ormanlık bilhassa şehirden uzak yerleşim tercih edip buraya yerleşmişlerdir. Fethiyeden olduğu Veyisler köyüne giden imam takriben 1924'te dul bir Manavla evlenip orada kalmıştır. Kızı da Veyisler sülâlesine gelin gitmiştir. 24/7/1951'de İçişleri Bakanlığınca imzalanan ve 4/8/1951'de yayınlanan 7876 nolu Resmi Gazete'yle yürürlüğe giren kararnameyle Kandıra ilçesinin Akçaova bucağına bağlı bulunan çevredeki Bulduk, Çağırkan, Fethiye, Şâhinler, Sarışeyh ve Kulmahmut köyleri alt köyleriyle beraber Kocaeli merkez ilçesinin merkez bucağına bağlanmıştır. Manav
■ Koord: 40° 55' 23'' D, 29° 58' 36'' K
Fethiye mahalle - Seyitgazi (Kırka bucağı) - Eskişehir
1928 📖: Fethiye
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Koord: 39° 13' 51'' D, 30° 32' 20'' K
Fethiye mahalle - Kazan - Ankara
1928 📖: Fethiye
1902hk 📖: Girindos
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 40° 7' 40'' D, 32° 33' 20'' K
Fethiye mahalle - Çumra - Konya
1901z 📖: Fethiye
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ 1901 yılında Dobruca (Romanya) muhaciri Nogay ve Tatarlar tarafından kurulmuştur. Halen Kırım Tatarcası yaygın olarak konuşulur. SN
■ © Tarih: 27/S /1317 (Miladi 1901) Rumeli muhacirlerinden olup Konya'ya gönderilenlerden Sahra nahiyesinde Yakupviran Mezraası bitişiğindeki Pir Esad Vakfı arazine yerleştirilerek teşkil edilen, karyeye Fethiye adının verildiği. deyar heyran
■ Koord: 37° 37' 19'' D, 32° 45' 2'' K
Fethiye mahalle - Yazıhan - Malatya
1928 📖: Fethiye
1854h 1916h 📖 📖: Hasanbadrik
S1190 📖: Hesna-d'patrîq [ Süryanice "tekfur kalesi" ]
Y180 📖: Siniskolon [ Latince sínis colonia ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Yun patríkios > Ar batrîq burada `Bizans soylusu` anlamındadır. 1058-1063 döneminde Hesnâ d’patrîq adıyla Süryani piskoposluk makamı idi. Roma dönemi yol rehberlerinde Sinis Colonia adıyla geçen yer burası olmalıdır. SN
■ © 08.07.1894 Malatya sancağı dahilinde kain Akçadağ kazasına merbut Görne nahiyesine tabi Hsnbatrik karyesinin Erguvan nahiyesine rabt ve ilhakına dair... deyar heyran
■ Koord: 38° 37' 34'' D, 38° 8' 10'' K
Fethiye mahalle - Vakfıkebir - Trabzon
1928 📖: Fethiye
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Koord: 40° 59' 22'' D, 39° 18' 25'' K
İyidere ilçe - İyidere - Rize
1913a 📖: Fethiye
1876s 📖: Aspet [ Yunanca (ta) spítia "evler" ]
1876s 📖: Kalopotam (idari bölge)
Y130 📖: Kalopótamos (neh) [ Yunanca "iyidere" ]
■ Kalopotamos/İyidere kasabanın 2 km kadar batısında denize dökülen ırmağın ve idari birimin adıdır. İlçe merkezi olan Aspet köyüne 1913’te Fethiye adı verildi ise de Aspet adı 1930’lara dek resmi kayıtlarda geçer. SN
■ Halkın tamamına yakınını "Horum" denilen yerli halk oluşturur. Ali
■ İyidere'de Horumlar var. Fakat halkın tamamı Horum değil. İlçe halkı Arnavutlar, Türkmenler ve Kıpçaklar , Horumlar, Lazlar ve Hemşinliler'den oluşuyor. M. Hakan
■ Bu ilçede Arnavut, Giritli, Türkmen, Kıpçak veya Hemşin kökenli bir vatandaş yaşamamaktadır. Lütfen doğru bilgiler veriniz. metonio
■ Koord: 41° 0' 42'' D, 40° 21' 38'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.