Fethiye adında 10 yerleşim bulundu.
sırala 
  Fethiye köy - Balıkesir_M (Şamlı bucağı) - Balıkesir
k1928 K: Fethiye
hy1890 Kiep: DildarÇiftlik
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Fethiye ilçe - Fethiye - Muğla
hy1890 Kiep: Makri
eç1660 1900- , S-Ay91: Meğri/Mekri
OYu: Mákri [ Yun makrê "uzun" ]
Y500MÖ Sky: Telmêssós [ Luw ]
■ Eski Likya dilinden geldiği sanılan Telmêssós adı en az 10. yy'a dek kullanılmıştır. ■ 13. yy'dan itibaren görülen Makri `uzun` adı asıl Fethiye adasının (Şövalye adası, Uzun ada) adı iken daha sonra limana da aktarıldı. ■ Fethiye adı Balkan Savaşı'nda şehit düşen havacı Yzb. Fethi Bey'e izafeten 26 Mart 1914 tarihli kararname ile verilmiştir. SN
  Fethiye köy - Yenişehir - Bursa
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Köy arazisi Marmaracık köyü Ermenilerinin mülkü iken 1880'lerde gelen Bulgaristan göçmenleri tarafından zaptedildiği için Fethiye adı verilmiştir. SN
  Fethiye köy - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
Çr: Aturabana
k1928 K: Fethiye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Ağaçlı nâhiyesi, Kandıra. 1885'de Bulgaristandan geldiklerinde İzmitteki Mihaliç (Gündoğdu) köyünün altındaki ova teklif edilmişse de daha sık ormanlık şehirden uzak yer tercih etmişlerdir. Manav
  Fethiye köy - Kazan - Ankara
k1928 K: Fethiye
hy1902 Kiep: Kirindos
Y1900- BSt: Kríntios/Grindos
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Fethiye köy - Çumra - Konya
h1910 Ko: Fethiye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni/Kırım Tatarı yerleşimi.
■ 1901 yılında Rumeli muhacirleri iskanı için kurulmuş yeni köydür. SN
■ © Tarih: 27/S /1317 (Miladi 1901) Rumeli muhacirlerinden olup Konya'ya gönderilenlerden Sahra nahiyesinde Yakupviran Mezraası bitişiğindeki Pir Esad Vakfı arazine yerleştirilerek teşkil edilen, karyeye Fethiye adının verildiği. deyar heyran
  Fethiye köy - Yazıhan - Malatya
k1928 K: Fethiye
h1911: Hasanbadirik
S1190 Mih: Hesna d'patrîq [ Süry "tekfur kalesi" ]
Alevi yerleşimi
■ Yun patríkios > Ar batrîq burada `Bizans soylusu` anlamındadır. 1058-1063 döneminde Hesnâ d'patrîq adıyla Süryani piskoposluk makamı idi. SN
■ © 08.07.1894 Malatya sancağı dahilinde kain Akçadağ kazasına merbut Görne nahiyesine tabi Hasnbatrik karyesinin Erguvan nahiyesine rabt ve ilhakına dair... deyar heyran
  İyidere ilçe - İyidere - Rize
1913 Tezk: Fethiye
1876 S-Tr: Aspet [ Erm asbed "süvari, sipahi" ]
1876 S-Tr: Kalopotam (idari bölge)
Y130 Arr §8: Kalopótamos (neh) [ Yun "iyidere" ]
■ Kalopotamos/İyidere kasabanın 2 km kadar batısında denize dökülen ırmağın ve idari birimin adıdır. İlçe merkezi olan Aspet köyüne 1913'te Fethiye adı verildi ise de Aspet adı 1930'lara dek resmi kayıtlarda geçer. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km