Evrek adında 1 yerleşim bulundu.
  Gökçe köy - Beytüşşebap - Şırnak
Kr: Geliyemamxuran [ Kürd geliyê mamxuran "üvey amca boğazı" ]
1928k: Evrek [ Erm averag "harabe" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km