Eruşeti adında 1 yerleşim bulundu.
  Oğuzyolu köy - Hanak (Damal bucağı) - Ardahan
1928 📖 Örüşet [ ]
R1889 📖 Oruşeti
G1200~ 📖 Eruşeti (idari bölge)
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köy, adını Hanak bölgesinin Gürcüce tarihi adı olan Eruşeti'den alır. Gürcü Vekayinamesine göre Gürcü ülkesindeki ilk kiliselerden biri kral Mirian (ö. 342) zamanında Eruşeti'de inşa edilmişti. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km