Elgeçmez adında 1 yerleşim bulundu.
  Yolgeçmez köy - Selim - Kars
1920hb 📖 Elgeçmez
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Çoğunluğu Redkan aşireti olup, bir kaç aile de Celali aşiretinin Keleşki koludur. Qazi


Grafik harita göster     haritada ara : km