Elbeyli adında 8 yerleşim bulundu.
sırala 
  Elbeyli mah - İznik - Bursa
1911ht: Elbeyli
  Elbeyli mah - Mut - Mersin
1914hk: Elbeyli
  Elbeyli ilçe - Elbeyli - Kilis
1917ht: Alimantar
■ © 06.08.1704 1104 [ = 1692-1693] senesinde Menbic-i Revandan nam mahalde iskan ve otuz hane avarız kayd olunan İlbeyli cemaatinin 1116 senesinde kadim yaylak ve kışlakda iskanları dolayısıyla hane-i avarızları Maraş avarızına zam ve ilhakına dair yazılan ferman deyar heyran
■ Türkmen(Bekmişli,Birelli,Güneç,Şarkevli,Elbeyli) yerleşimidir.Kürt ve Arap kökenli vatandaşlar da ikamet etmektedir. Bekmişli
  Elbeyli mah - Kızıltepe - Mardin
1928k: TilŞîrez [ Kürd til şîrêz "çiriştepe" ]
Kürd (Kikan) yerleşimi
■ Türkmen yerleşimi metonio


Grafik harita göster     haritada ara : km