Edremid adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Edremit ilçe - Edremit - Balıkesir
1890hk: Edremid
Y-450: Atramýttion [ Luw ]
■ Şimdiki Burhaniye Ören mevkiinde bulunan antik Adramytteion 11. yy'da Çaka Bey tarafından tahrip edildikten sonra terkedilmişti. Yeni kent 1109 yılı civarında Aleksios Komnênos'un komutanı Philokalês tarafından bugünkü yerinde kuruldu. SN
■ Edremit ilçesinin ahalisi 1878 ve Balkan Savaşlarından sonra ilçeye göç eden Rumelililer ve Adalılarla, Kazdağları'nın Tahtacı Türkmenlerdir. Kazdağlarındaki Türkmen köylerinde gelenek ve görenekler hala yaşatılmaktadır. Türk
  Edremit ilçe - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
1968k: Gümüşdere
1960k: Sarmansuyu
1928k: Edremid
1660eç: Erdemid
E905: Ardamad Արտամատ [ Erm "ovayanı?" ]
Lt400: Artemita
■ Ardamad kalesi 10. yy tarihçisi Tovma Ardzruni'ye göre MÖ 100 dolayında kral Ardaşes tarafından inşa edildi. Ermenice <> `tarla yanı` anlamına gelir; ancak Eski Farsça <> `adalet` bileşeniyle yapılmış kırali bir isim daha olasıdır. Ege bölgesindeki Edremit'le ses benzerliği tesadüftür. ■ 1914'te 720 Ermeni ve 2500 dolayında Kürt nüfusu vardı. 1960'tan sonra sırasıyla Sarmansuyu, Gümüşdere ve 1990'da yeniden Edremit adı verildi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km