Eğnir adında 3 yerleşim bulundu.
sırala 
  Eğner mah - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928: Eğnir
E1265: Agner / Agants [ Erm agner, agants "gözeler" ]
■ Genceli Giragos'un vekâyinamesine göre Agants/Agner Manastırı 13. yy başlarında Kilikya kralı I. Levon tarafından kuruldu. Agner nominativ çoğul, Agants aynı sözcüğün genitiv çoğul halidir. SN
  Eynir mah - Arapgir - Malatya
1928: Eğnir / Eknir [ Erm agner "pınarlar" ]
Alevi yerleşimi
  Eğnir köy - Çamoluk - Giresun
1916h: Egnir / Eynir [ Erm agner "gözeler" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km