Divrik adında 1 yerleşim bulundu.
  Divriği ilçe - Divriği - Sivas
1912 Kiep: Divrik
Arab Bibi: Divrigi
Byz: Tephrikê [ Ar tefrîkiyye? "hizipçiler" ]
■ Bizans kaynaklarında 9. yy'dan itibaren görülen Tephrikê adı Arapça Tefrîkiye `ayrılıkçılar, hizipçiler` eşdeğeridir. 9. yy'da Arap desteğiyle Bizans kilisesine isyan eden Pavlikçi mezhep/hizbinin merkez üssü olduğu için böyle adlandırılmış olmalıdır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km