Divrigi adında 3 yerleşim bulundu.
sırala 
  Büyükçakır köy - Yahyalı - Kayseri
1958 RG: Divriği
1919 UK: Çakı[r]
Türkmen (Varsak) yerleşimi
■ Balcıçakırı köyüne bağlı Divriğiçakır ve Köykehri mahalleleri 15.11.1958'de Divriği adıyla müstakil köy oldu. Daha sonra adı Büyükçakır olarak düzeltildi. SN
  Divriği köy - Birecik - Urfa
1928 K: Divriği
Kürd (Ketikan) yerleşimi
  Divriği ilçe - Divriği - Sivas
1912 Kiep: Divrik
1282 Bibi: Difriki
Byz: Tephrikê [ Ar tefrîkiyye "hizipçiler" ]
■ Bizans kaynaklarında 9. yy'dan itibaren görülen Tephrikê adı Arapça Tefrîkiye `ayrılıkçılar, hizipçiler` eşdeğeridir. 9. yy'da Arap desteğiyle Bizans kilisesine isyan eden Pavlikçi mezhep/hizbinin merkez üssü olduğu için böyle adlandırılmış olmalıdır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km