haritada ara :   km  
Deyro adında 6 yerleşim bulundu.
sırala 
Oymaklı mah - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1940 📖 Dur
F1935 📖 Deyr
Müslüman Arap yerleşimi
Konacık köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
K 📖 Deyro [ Kr "manastır" ]
1946 📖 Bibal
1914hk 📖 Bibol
S1190 📖 Bêbol [ Sür bêth bol/ballô "Balla (?) yurdu" ]
1530t 📖 Biblo/Büblü (nahiye)
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Ortaçağ öncesinden kalma kale kalıntısı mevcuttur. 1149'da Musul hakimi Zengi ile Haçlı kontu Joscelin arasındaki çarpışmalarda adı geçer. 1550 dolayında Süryanilerin bir bölüğü Rabban Sulaka d'Bêth Ballo öncülüğünde Katolik kilisesine iltihak ederek Keldanî mezhebini kurdular. SN
Deyro mz - Gerger - Adıyaman
1917h 📖 Deyro [ Sür "manastır" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Deyr mv - Siirt_m - Siirt
E1912 📖 Mar Yakup [ Sür ]
■ Tarihi Mor Yakub Hbşoyo Süryani manastırı 20. yy başında Ermenilerin kullanımındaydı. Terk edilmiş ve TSK tarafından tahrip edilmiştir. SN
Deyri mv - Hakkari_m - Hakkari
1916hb 📖 Mart Maryam [ Sür "meryemana" ]
1946h 📖 Dehyi (hrb)
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
Albayrak mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1928 📖 Deyr
1854h 📖 Deri [ Kr dêr "manastır" ]
1928 📖 Şikefti (idari bölge) [ Kr "mağaralı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Osmanlı döneminde Albak (Başkale) kazasının merkezi idi. İsa'nın havarilerinden Bartholomeos'un türbesi olduğu rivayet edilen 10. yy'a ait anıtsal kilise kısmen ayaktadır. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.