haritada ara :   km  
Derik adında 17 yerleşim bulundu.
sırala 
Kısakuyu mezra - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1977rh 📖: Derik [ Kürtçe "kilise" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 7' 27'' D, 38° 13' 12'' K
Sarısaltık köy - Hozat - Tunceli
1946 📖: Derikler
1922h: Derik aş. + yk. [ Kürtçe dêrik "kilise" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Alevilerce kutsal sayılan Sarısaltık Dağının eteğindedir. Yöre halkı Zazaca ve Türkçe konuşur. Ancak Sarısaltık ocağına bağlı Alevilerin `Türk kökenli` ve hatta `Rumeli göçmeni` olduklarına ilişkin resmi ve yarı-resmi söylemlerin tarihsel dayanağı yoktur. SN
■ Rumeli'den göçen Sarı Saltık'dan almıştır ismini, köy nüfusu Rumeli göçmenidir. [Her iki iddia uydurmadır - SN] Veli Günaydın
■ Koord: 39° 10' 42'' D, 39° 14' 28'' K
Derik ilçe - Derik - Mardin
K1980 📖: Dêrika Çiyayêmazî [ Kürtçe "Mazıdağı kilisesi" ]
1518a: Derük
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 20. yy ortalarına dek büyük bir Ermeni nüfusu barındıran kasabada halen SN
■ Nüfusun Çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu ilçe merkezinde azınlık olarak Araplar da mevcuttur
■ Koord: 37° 21' 54'' D, 40° 16' 3'' K
Derik mezra - Kulp - Diyarbakır
■ Koord: 38° 36' 28'' D, 41° 6' 55'' K
Demirkuyu mahalle - Silvan (Çatakköprü bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Mikurderik [ Kürtçe dêrika mikûrê "Mıkur kilisesi" ]
1917h 📖: Derik
E1912 📖: Mıxur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 10' 12'' D, 41° 8' 55'' K
Akçeltik mahalle - Silvan (Çatakköprü bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Deriki Deyrûn [ Kürtçe dêrika dêrûn "Dêrun köyü kilisesi" ]
E1912 📖: Derkevank [ Ermenice "Derik manastırı" ]
E1902 1917h 📖 📖: Derik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yüzyılda Batman Çayının her iki yanındaki ovayı kapsayan Derik nahiyesinin merkezi idi. SN
■ Koord: 38° 6' 15'' D, 41° 9' 52'' K
Yücetepe köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖: Derik [ Kürtçe dêrik "kilise" ]
E390 📖: Aşdişad Աշտիշատ [ Ermenice "tapınak kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Hıristiyanlık öncesi dönemde önemli bir tapınak merkezi olan Aştişat veya Yaştişat kenti, 5. yy’da Ermeni kilisesinin kurucularıdan Aziz Sahak’ın kabri nedeniyle ziyaretgah oldu. Eski Farsçadan alıntı olan Ermenice yaşt sözcüğü `ibadet, ayin` anlamındadır. Sahak türbesinin cılız kalıntıları henüz ayaktadır. SN
■ Koord: 38° 58' 23'' D, 41° 27' 2'' K
Derik mezra - Midyat - Mardin
K2011 📖: Deyrik
■ Koord: 37° 16' 17'' D, 41° 32' 20'' K
Derik ölü yerleşim - Eruh - Siirt
1977rh 📖: Derik [ Kürtçe "kilise" ]
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Koord: 37° 48' 41'' D, 41° 55' 40'' K
Kayahisar köy - Şirvan (Cevizlik bucağı) - Siirt
E1912 📖: Derik [ Kürtçe "kilise" ]
K1597 1928 📖 📖: İrun
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Şerefname’de Şêrwan beyliğinin bölündüğü üç alt beylikten biri olarak anılır. Yakın döneme dek İrun nahiyesi merkez köyü idi. ■ 20. yy başında harabe halinde Surp Vartavar kilisesi vardı. SN
■ Koord: 38° 9' 29'' D, 42° 13' 34'' K
Alacık mezra - Hizan (İrun bucağı) - Bitlis
1928 📖: Derik [ Kürtçe "kilise" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 8' 0'' D, 42° 20' 9'' K
Çayırdere köy - Malazgirt - Muş
1928 📖: Derik [ Kürtçe dêrik "kilise" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Adını köydeki mucizeli sayılan Hz. Meryem kilisesinden alır. Adı bilinmeyen bir manastır harabesi de vardır. SN
■ Koord: 39° 7' 26'' D, 42° 24' 36'' K
Derik mezra - Silopi - Şırnak
1928 📖: Deriki Mustafa [ Kürtçe "Mustafa kilisesi" ]
■ Nuh Peygamber ziyareti yolu üstünde terk edilmiş harabedir. Nuh'un ilk kez toprağa ayak bastığı yer olduğu rivayet edilen Tmanin/Thamanon (`sekizler`) kentinin burası veya hemen güneyindeki höyük olduğu savunulmuştur. SN
■ Koord: 37° 20' 8'' D, 42° 27' 57'' K
Doğangün köy - Tutak - Ağrı
1928 📖: Xalîdiye [ Kürtçe xalidiye "Halitli (öz.)" ]
1912h 📖: Derik aş.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Karapapak nüfusu büyük ölçüde terk etmiştir. SN
■ Koord: 39° 22' 35'' D, 42° 45' 4'' K
Derik mezra - Patnos - Ağrı
1925h 📖: Derik [ Kürtçe "kilise" ]
■ Koord: 39° 14' 8'' D, 43° 7' 51'' K
Beykuşağı mezra - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
K2015b 📖: Derik [ Kürtçe "kilise" ]
■ Koord: 38° 34' 35'' D, 43° 32' 54'' K
Doruk ölü yerleşim - Gürpınar - Van
1977rh 📖: Derik [ Kürtçe "kilise" ]
■ Koord: 38° 5' 40'' D, 43° 43' 20'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.