Dekye adında 1 yerleşim bulundu.
  Toratlı köy - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖 Tekke / Dehke
E1878 📖 Dekye [ Tr tekye "tekke" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Mamuretülaziz 1894 Salnamesine göre Deke'de 29 Ermeni ve 16 Müslüman nüfus yaşamaktaydı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km