Değirmenönü adında 3 yerleşim bulundu.
sırala 
  Değirmenönü mah - Kızılcahamam (Çeltikçi bucağı) - Ankara
1928 📖 Değirmenönü
  Değirmenönü köy - Alaca - Çorum
K 📖 Dibareş [ Kr ]
1925h 📖 Değirmenönü
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Değirmenönü köy - Elazığ_M (İçme bucağı) - Elazığ
1928 📖 Zerteriç
E1902 📖 Zartaric [ Erm "ayrı aric (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy başlarında harabe olan Zartaric Manastırı daha sonra (1889'dan önce) onarılıp ihya edilmişti. Bu manastırın kilisesi Surp Abdulmesih adını taşımaktaydı. Zartaric ile İçme köyü arasında bir su kaynağı yakınındaydı. ■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğünün anlamı bizce meçhuldür. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km