Değirmenönü adında 3 yerleşim bulundu.
sırala 
  Değirmenönü köy - Elazığ_M (İçme bucağı) - Elazığ
1928k: Zerteriç
E1902: Zartaric Զարթառիճ [ Erm "ayrı aric (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy başlarında harabe olan Zartaric Manastırı daha sonra (1889'dan önce) onarılıp ihya edilmişti. Bu manastırın kilisesi Surp Abdulmesih adını taşımaktaydı. Zartaric ile İçme köyü arasında bir su kaynağı yakınındaydı. ■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğünün anlamı bizce meçhuldür. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km